Coronabanen in de zorg

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund gedurende de coronacrisis.

Publicatie Coronabanen in de Zorg 2022 uitgesteld

Begin februari heeft het ministerie van VWS de verlenging van de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO 2022) uitgesteld. Dit gebeurde na signalen van mogelijk misbruik van de regeling. Om het risico hierop in het vervolg zoveel mogelijk te beperken zijn er extra maatregelen genomen voor COZO 2022.

De nieuwe regeling zou eind juni worden gepubliceerd in de Staatscourant. Bij het uitwerken van de regeling heeft het ministerie geconstateerd dat het verwerken van de maatregelen meer tijd kost. Daarom zal de regeling pas na de zomer worden gepubliceerd. Na publicatie zal ook het aanvraagformulier beschikbaar zijn. We bieden onze excuses aan voor de vertraging.

Wilt u een e-mail ontvangen zodra er meer bekend is? Schrijf u dan in voor de COZO Alert. In iedere mail zit ook een link waarmee u zich weer kunt uitschrijven.

Voor wie

Alle zorgaanbieders die vallen onder de definitie in artikel 1 van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg kunnen de subsidie aanvragen. Dit kan alleen voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

 • Coronabaan gastvrouw
 • Coronabaan zorgassistent/zorgbuddy
 • Coronabaan ADL–ondersteuner
 • Coronabaan welzijnsassistent
 • Coronabaan zorgmedewerker
 • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Belangrijke voorwaarden

 1. Maximaal 6 maanden
  U kunt in totaal maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aanvragen.
 2. Minimaal 20 uur per week
  In het contract wordt vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per week bedraagt.
 3. Directe link coronacrisis
  De medewerkers zijn bovenformatief. Hun werkzaamheden hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
 4. Niet twee keer subsidie voor één functie
  De functies mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden. Bijvoorbeeld door een andere subsidieregeling. 
 5. AGB-registratie
  Na het indienen van uw aanvraag wordt uw organisatie gecontroleerd op een geldige AGB-code en WTZi-toelating/WTZa-toelatingsvergunning met behulp van het KvK-nummer. Heeft u geen AGB-code? Dan controleren wij of u een WTZi-toelating of WTZa-toelatingsvergunning heeft. Heeft u ook geen WTZi-toelating of WTZa-toelatingsvergunning? Dan vragen wij aanvullende bewijsstukken op waarmee u kunt aantonen dat u een zorgaanbieder bent.

Hoogte subsidie en budget

De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon en betreffen onder andere de onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioen- en sociale zekerheidslasten en de transitievergoeding. Het maximale subsidiebedrag per fte coronabaan bedraagt € 25.440.

Daarnaast is er een vergoeding van maximaal 20% van de loonkosten voor de begeleiding van de tijdelijke werknemers.

Voorschot

Na verlening van de subsidie, ontvangen zorgaanbieders een voorschot van 100%. 

Verdeling

Het beschikbare bedrag voor het aanvraagtijdvak (€ 45 miljoen) wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen.

Resultaten eerste en tweede aanvraagronde

De resultaten van de tweede aanvraagronde vindt u in de infographic (download als pdf).

Er is ook een infographic met de resultaten van de eerste aanvraagronde (download als pdf).

Subsidie 2021 verantwoorden

Subsidies tot € 25.000

Subsidies tot € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld. Er kan een steekproef uitgevoerd worden voor de vaststelling van de subsidie. In de steekproef kan gevraagd worden naar arbeidsovereenkomsten, loonstroken, inzage te verlenen in de loonadministratie en facturen voor begeleiding. De steekproef wordt in 2022 gehouden.

Subsidies tussen € 25.000 en € 125.000

Voor een subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 toont u aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten aan dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan subsidieverplichtingen. Er kan een steekproef worden uitgevoerd voor de controle van de verklaring inzake werkelijke kosten. De steekproef wordt in 2022 gehouden.

Subsidies vanaf € 125.000

Voor een subsidie van € 125.000 of meer legt u verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening. Hierbij moet een verklaring van een accountant worden bijgevoegd, opgesteld volgens het accountantsprotocol en de bijbehorende bijlage.

De manier van verantwoorden is per 20 juni 2022 gewijzigd. Hierover hebben wij u op 6 juli een e-mail verstuurd. Heeft u deze niet ontvangen? Laat het ons weten via cozo@minvws.nl.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet op tijd of niet volledig kan worden uitgevoerd. Hiervan moet u een schriftelijke melding maken. Dit doet u tijdens de subsidieperiode. Ook maakt u een melding als u niet aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief kunt voldoen of als u te maken heeft met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Leg uit of dit invloed heeft op periode 1 of periode 2.
 3. Indien nodig ontvangt u een link van ons waarin u de gegevens van uw originele aanvraag kunt aanpassen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldplicht bestaat de mogelijkheid dat uw subsidie wordt verlaagd.

Meer informatie

Meer weten? Alle informatie vindt u in de:

Wanneer er meer bekend is zullen wij alle informatie over deze regeling op deze pagina publiceren. Deze informatie is onder voorbehoud van publicatie van de definitieve regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.