Versoepelen doorstroom mbo-hbo

Het doel van deze subsidie is het verbeteren van de doorstroom van het mbo naar het hbo. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de overstap van het mbo naar het hbo makkelijker maken. Het gaat om activiteiten in mbo 3 en 4 en in het eerste studiejaar van het hbo. De subsidies zijn in 2017 en 2018 toegekend. De laatste activiteiten worden in 2023 afgerond.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Verantwoording van de subsidie

Als de subsidie minder is dan €125.000, verantwoordt u de besteding tijdens de projectduur in de jaarverslaggeving conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G onderdeel 1. Dit is een verklaring over het uitvoeren van de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend.

Zijn de activiteiten volledig uitgevoerd en heeft u nog subsidie over? Dan kunt u dit besteden aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Bij subsidies hoger dan €125.000 verantwoordt u de besteding tijdens de projectduur in de jaarverslaggeving conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G onderdeel 2. Dit is een overzicht van de ontvangst en besteding van de subsidie.

Aan het eind van het project verwerkt u de niet-bestede middelen in de jaarrekening. Deze moet u terugbetalen. Het subsidiebedrag wordt definitief vastgesteld binnen een jaar nadat wij het laatste jaarverslag hebben ontvangen.

Activiteitenverslag

Aan het eind van het project moet u aantonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen. Deze informatie wordt ook gebruikt voor het volgen en evalueren van de uitwerking van de studentenplannen. Het verslag bevat:

  • een overzicht van de uitgevoerde activiteiten;
  • de aard, omvang en duur van de activiteiten en de manier waarop ze zijn uitgevoerd;
  • de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten;
  • een beschrijving in hoeverre is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Gebruik in het activiteitenverslag dezelfde indeling als in het activiteitenplan. U kunt het verslag opnemen in het jaarverslag. Of u mailt het vóór 1 juli van het volgende jaar naar doorstroommbo.dus-i@minvws.nl. Vermeld dan het projectnummer in het onderwerp van uw mail. Dit nummer vindt u in uw beschikking.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.