Versoepelen doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo

Voor sommige leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar het mbo of havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze overstap makkelijker te maken. Ze vinden plaats in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs.

Deze subsidie kan worden gebruikt voor:

  • onderwijs tijdens de zomerperiode of andere extra lestijd;
  • extra begeleiding en ondersteuning bij de overstap.

Aanvragen subsidie

Uw aanvraag voor een doorstroomprogramma voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 moest vóór 1 oktober 2019 zijn ingediend. Aanvragen die te laat zijn ingediend of onvolledig zijn nemen we niet in behandeling.

Beoordeling aanvragen

Na 1 oktober wordt bekeken of er genoeg budget is voor alle ingediende aanvragen. Zo niet, dan wordt de volgorde waarin de aanvragen worden behandeld  met loting bepaald. Uiterlijk 31 december 2019 ontving u van ons de beschikking.

Voorwaarden aan de toekenning

Er zijn enkele voorwaarden aan de subsidie verbonden:

  • Op verzoek toont u aan dat de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen zijn uitgevoerd en dat u hebt voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden;
  • Op verzoek beantwoordt u vragen en levert u gegevens aan. We gebruiken deze informatie voor monitoring en het evalueren van de subsidieregeling;
  • U meldt direct bij DUS-I als de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen niet of maar gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Alle informatie over de subsidie staat in het Besluit vaststelling beleidskader doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo.

Heeft u vragen over de subsidie? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden of neem contact met ons op.