Overzicht kenmerken en scores gemeenten - SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen

In dit overzicht staan de kenmerken en bijbehorende scores van alle gemeenten voor de regeling Eenmalinge specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen.