Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb).

Algemeen

Voor wie

Activiteiten waarvoor gemeenten specifieke uitkeringen kunnen aanvragen

Aanvragen

Activiteiten afronden

Verschillen met andere SPUK's

Provinciale ondersteuningsinstellingen

Kosten