Aanvragen en verantwoorden subsidie

Aanvragen moesten binnen zijn voor 1 oktober 2020. Het beleidskader is niet verlengd voor 2019 en verder.

Dit betekent dat alleen centra die subsidie voor het jaar 2019 ontvangen een subsidie kunnen blijven ontvangen voor maximaal vier jaar op grond van het beleidskader Eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties en de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Aanvragen die na 1 oktober 2020 binnenkomen, worden afgewezen in verband met het overschrijden van de indieningstermijn. Aanvragers die denken in 2021 gebruik te kunnen maken van het beleidskader, maar nog niet weten of er subsidie voor de ingediende aanvraag inzake het jaar 2020 zal worden ontvangen, konden een zogenaamde pro forma aanvraag doen. Deze moest ook voor 1 oktober 2020 binnen zijn.

Subsidie vaststellen

Met het aanvraagformulier tot vaststelling en een activiteitenverslag kunt u de subsidie verantwoorden. Dit doet u binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar. Kunt u dit niet? Dien dan voor de uiterlijke datum van verantwoording een uitstelverzoek in. En geef hierin duidelijk aan waarom en tot welke datum u uitstel nodig heeft.

Bij uw aanvraag tot vaststelling horen ook een specifieke controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen. Het aanvraagformulier moet door een accountant zijn gecontroleerd en gewaarmerkt. Zie hiervoor het accountantsprotocol inclusief addendum. Bij het protocol is voor dit beleidskader ook het gewijzigde standaardmodel controleverklaring en rapport van feitelijke bevindingen toegevoegd.

Stuur uw aanvraag tot vaststelling per post of per e-mail naar DUS-I.