Emancipatie van vrouwen en LHBTI

Emancipatie geeft mensen de kans om in vrijheid en veiligheid keuzes te maken en het beste uit hun leven te halen. Daarom wil het kabinet de emancipatie bevorderen van meisjes en vrouwen, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-  en intersekse personen (LHBTI).

Vrouwenemancipatie (gendergelijkheid)

De overheid wil dat vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen en vrijheden hebben. Maar ook evenveel verantwoordelijkheden. Emancipatiebeleid heeft als belangrijk doel de economische zelfstandigheid van vrouwen te versterken, en een hogere deelname aan arbeid van vrouwen. Daarvoor is een grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt nodig, en een betere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen mannen en vrouwen.

LHBTI-emancipatie

De overheid streeft naar een gelijke behandeling voor iedereen in Nederland. Dit geldt ook voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHTBI's). Ook wil de overheid dat LHBTI’s niet meer te maken krijgen met geweld en discriminatie. Om dit te bereiken paste de overheid de afgelopen jaren enkele wetten aan. Bijvoorbeeld de wet om de positie van lesbische ouders te verbeteren.

Aanvraagcriteria

Subsidie, zowel instellingsubsidie als projectsubsidie, wordt slechts verstrekt aan rechtspersonen.

Het Nederlandse emancipatiebeleid gaat er vanuit dat een voortdurende inzet nodig is om emancipatie te bevorderen. De directie Emancipatie richt zich op het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de maatschappij voor vrouwen én mannen. De directie werkt aan:

 • Economische zelfstandigheid voor vrouwen;
 • Meer vrouwen in topposities van overheid, onderwijs en bedrijfsleven;
 • Terugdringen van beloningsverschillen;
 • Maatschappelijke participatie van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Meer meisjes in bèta;
 • Bestrijden van geweld tegen meisjes en vrouwen;
 • Actieve aanpak van LHBTI-discriminatie;
 • Bevorderen combinatie arbeid en zorg tussen 7 en 7;
 • Bijdragen aan verbetering van de positie van meisjes en vrouwen in de wereld.

Aanvragen en verantwoorden

 • Instellingsubsidie: conform tijdpad voor strategische partnerschappen door allianties, zie de subsidieregeling.
 • Projectsubsidie: Deze kan altijd aangevraagd worden via het aanvraagformulier van de kaderregeling.
 • Voor de verantwoording van de subsidie gebruikt u het accountantsprotocol.