Vrouwen- en LHBTI+-emancipatie 2022–2027

Via deze regeling kan subsidie worden verleend aan een maatschappelijke organisatie of een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties. Het gaat om instellings- en projectsubsidie voor activiteiten die bijdragen aan gendergelijkheid of LHBTI+-gelijkheid.

Instellingssubsidie

De subsidie loopt van 2023 tot 2027. Acht samenwerkingsverbanden hebben de instellingssubsidie ontvangen. Twee instellingen hebben subsidie ontvangen voor het beheren en toegankelijk maken van archieven op het gebied van gendergelijkheid en LHBTI+-gelijkheid. 

Tussentijdse rapportage en verantwoording instellingsubsidie

Voor de instellingssubsidie is er elk jaar een tussenrapportage vereist. Uiterlijk 1 mei van ieder jaar stuurt u de rapportage naar emancipatie.dus-i@minvws.nl. De tussenrapportages moeten zijn voorzien van een accountantsprotocol. Voor de vaststelling wordt gebruikgemaakt van de verschillende tussenrapportages en het formulier. Deze moeten in 2028 aangeleverd worden.

Projectsubsidie aanvragen

U kunt tot en met 31 december 2027 een projectsubsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan het realiseren van gendergelijkheid en/of LHBTI-gelijkheid in Nederland. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier OCW-subsidie. Stuur het ingevulde formulier naar emancipatie.dus-i@minvws.nl.

Projectsubsidie verantwoorden

Om de projectsubsidie te verantwoorden gebruikt u het accountantsprotocol en het formulier vaststelling OCW-subsidie. U stuurt dat uiterlijk 22 weken na afloop van de projectperiode naar emancipatie.dus-i@minvws.nl.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.