Emancipatie van vrouwen en LHBTI

Via deze regeling kan subsidie worden verleend aan een maatschappelijke organisatie of een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties. Het gaat om instellings- en projectsubsidie voor activiteiten die bijdragen aan gendergelijkheid of LHBTI-gelijkheid.

Instellingssubsidie

Eind december 2017 is er op basis van deze regeling en het zogeheten beoordelingskader 8 samenwerkingsverbanden een meerjarige instellingssubsidie toegekend. Deze subsidie loopt tot eind 2022. De allianties zijn:

  • Alliantie LGBTI Heritage
  • Alliantie Act4Respect
  • Alliantie Bronnen van Verandering
  • Alliantie Verandering van Binnen Uit
  • Alliantie Werk.en.de Toekomst
  • Alliantie Gedeelde Trots
  • Alliantie Gezondheidszorg Op Maat
  • Alliantie Samen Werkt Het

Aanvragen van een instellingssubsidie is niet meer mogelijk. Het is nog wel mogelijk een projectsubsidie aan te vragen.

Projectsubsidie

Het aanvragen van een projectsubsidie is mogelijk voor projecten die bijdragen aan het realiseren van gendergelijkheid en/of LHBTI-gelijkheid in Nederland. Dat kan met het aanvraagformulier OCW-subsidie dat u kunt sturen naar emancipatie.dus-i@minvws.nl.

Tussentijdse rapportage en verantwoording instellingsubsidie

Voor de instellingssubsidie is er elk jaar een tussenrapportage vereist. Uiterlijk 1 april van ieder jaar moet de rapportage zijn ingediend bij DUS-I. U stuurt dit naar emancipatie.dus-i@minvws.nl. De tussenrapportages moeten zijn voorzien van een accountantsprotocol. Voor de vaststelling wordt gebruik gemaakt van de verschillende tussenrapportages en het formulier. Deze moeten in 2023 aangeleverd worden.

Verantwoorden projectsubsidie

Voor het verantwoorden van de projectsubsidie gebruikt u het accountantsprotocol en het formulier vaststelling OCW-subsidie. U stuurt dat uiterlijk 22 weken na afloop van de projectperiode naar emancipatie.dus-i@minvws.nl.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling. Of neem contact op via emancipatie.dus-i@minvws.nl of het algemene nummer van DUS-I 070-340 55 66 (keuze OCW).