Vrouwen- en LHBTI+-emancipatie 2022–2027

Via deze regeling kan subsidie worden verleend aan een maatschappelijke organisatie of een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties. Het gaat om instellings- en projectsubsidie voor activiteiten die bijdragen aan gendergelijkheid of LHBTI+-gelijkheid.

Instellingssubsidie

De subsidie loopt van 2023 tot 2027. Aan acht samenwerkingsverbanden is de instellingssubsidie verleend. 

Twee instellingen hebben subsidie ontvangen voor het beheren en toegankelijk maken van archieven op het gebied van gendergelijkheid en LHBTI+-gelijkheid. 

Projectsubsidie

Het aanvragen van een projectsubsidie is mogelijk voor projecten die bijdragen aan het realiseren van gendergelijkheid en/of LHBTI-gelijkheid in Nederland. Dat kan met het aanvraagformulier OCW-subsidie dat u kunt sturen naar emancipatie.dus-i@minvws.nl.

Tussentijdse rapportage en verantwoording instellingsubsidie

Voor de instellingssubsidie is er elk jaar een tussenrapportage vereist. Uiterlijk 1 mei van ieder jaar moet de rapportage zijn ingediend bij DUS-I. U stuurt dit naar emancipatie.dus-i@minvws.nl. De tussenrapportages moeten zijn voorzien van een accountantsprotocol. Voor de vaststelling wordt gebruik gemaakt van de verschillende tussenrapportages en het formulier. Deze moeten in 2028 aangeleverd worden.

Verantwoorden projectsubsidie

Voor het verantwoorden van de projectsubsidie gebruikt u het accountantsprotocol en het formulier vaststelling OCW-subsidie. U stuurt dat uiterlijk 22 weken na afloop van de projectperiode naar emancipatie.dus-i@minvws.nl.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.