EVC Jeugd- en gezinsprofessional

Deze regeling stimuleert jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op minimaal hbo-niveau, maar wél werken op dat niveau, zich te herregisteren. Dit kan in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ) met behulp van een vakbekwaamheidsbewijs.

Na het succesvol afronden van een EVC-procedure Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional krijgt een jeugdprofessional een vakbekwaamheidsbewijs.

De subsidie bedraagt € 450 per EVC-procedure. Per jeugdprofessional wordt één keer subsidie verstrekt. Er wordt geen subsidie vertrekt als voor deelname van de jeugdprofessional aan de EVC-procedure vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional eerder subsidie is ontvangen in het kader van SectorplanPlus of de tegemoetkomingsregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional 2018.

Belangrijke voorwaarden

Jeugdprofessionals, zzp’ers en instellingen in het jeugddomein die de EVC-procedure hebben bekostigd, kunnen subsidie aanvragen voor deelname aan een EVC-procedure door een jeugdprofessional. Het gaat hier om de EVC-procedure Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional.

De deelnemende jeugdprofessional moet zich tussen 1 januari en 31 maart 2018 hebben aangemeld voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het kwaliteitsregister jeugd. De professional kan zich tot 1 april 2023 herregistreren met een passend diploma op hbo-niveau of het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.

De jeugdprofessional moet uiterlijk 1 maart 2023 zijn gestart met de EVC-procedure.

De EVC-procedure moet door de jeugdprofessional worden gevolgd bij één van de erkende EVC-aanbieders.

Staatssteunregels

Als u een aanvraag doet als instelling of als zzp’er moet u voldoen aan staatssteunregels. Dit geldt niet voor een aanvraag door een jeugdprofessional.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Bij subsidieaanvragen voor EVC-procedures die hebben plaatsgevonden, moet u verklaren over de afgelopen twee belastingjaren en het huidige belastingjaar samen minder dan € 200.000 aan de-minimissteun te hebben ontvangen. Dit is inclusief deze subsidieaanvraag.
  2. Voor nog te starten EVC-procedures kunt u kiezen uit twee verklaringen:

    • U verklaart dat uw onderneming niet in financiële problemen verkeert zoals bedoeld in de Algemene Groepsvrijstellingverorderning (AGVV). Zie ook de toelichting.
    • U verklaart over de afgelopen twee belastingjaren en het huidige belastingjaar samen minder dan € 200.000 aan de-minimissteun te hebben ontvangen. Dit is inclusief deze subsidieaanvraag.

Subsidie aanvragen

Bij uw aanvraag heeft u nodig:

  • Uw bankgegevens en een kopie van een bankafschrift. Let op: alle informatie behalve de naam rekeninghouder en het bankrekeningnummer moeten onleesbaar worden gemaakt.
  • Het SKJ-registratienummer en het EVC-identificatienummer. Het EVC-identificatienummer is te vinden in Mijn SKJ van de jeugdprofessional en is een uniek nummer voor jeugdprofessionals voor wie subsidie kan worden aangevraagd.
  • Factuur of een bewijs van betaling, als deelname aan de EVC-procedure al heeft plaatsgevonden.

Wilt u voor meer dan 20 deelnemers subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op. 

Hoelang duurt het?

Jeugdprofessionals kunnen voor EVC-procedures die hebben plaatsgevonden tot en met 1 augustus 2023 een subsidieaanvraag indienen. U ontvangt binnen 22 weken een vaststellingsbesluit van DUS-I.

Zzp’ers en instellingen die voldoen aan de de-minimisvoorwaarden kunnen voor EVC-procedures die hebben plaatsgevonden tot en met 1 augustus 2023 een subsidieaanvraag indienen. U ontvangt binnen 22 weken van ons een vaststellingsbesluit.

Zzp’ers en instellingen die subsidie aanvragen voor nog te starten EVC-procedures kunnen dit tot en met 1 maart 2023 doen. U ontvangt binnen 13 weken van DUS- I een verleningsbesluit. Bedraagt de totale subsidie minder dan € 25.000? Dan is in het verleningsbesluit opgenomen wanneer u welke gegevens ter verantwoording moet aanleveren. Bij een subsidiebedrag hoger dan € 25.000 moet u voor 1 augustus 2023 een aanvraag tot vaststelling indienen. U ontvangt vervolgens binnen 22 weken van ons een vaststellingsbesluit.

Bekijk het processchema voor een overzicht van de termijnen van de subsidieaanvraag, het verlenings- en het vaststellingsbesluit.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de subsidieregeling. Zie voor meer informatie over AGVV of de-minimis de website europadecentraal.nl.

Heeft u vragen? Bekijk an de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

DUS-I gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer informatie vindt u op de privacypagina.