Aanvraagrondes 1 en 2

Op deze pagina vindt u de regels voor aanvraagrondes 1 (najaar 2021) en 2 (voorjaar 2022) voor de regeling Heterogene brugklassen. Sommige van deze regels zijn anders dan die voor aanvraagronde 3 (najaar 2022).

Belangrijke voorwaarden

 1. U heeft deze subsidie per vestiging aangevraagd.
 2. De vestiging waarvoor u subsidie hebt aangevraagd, heeft een licentie om een brugklas aan te bieden.
 3. U kunt tot het begin van het schooljaar 2022/2023 voorbereiden.
 4. Vanaf schooljaar 2022/2023, maar uiterlijk in het schooljaar 2023/2024, moet uw school een of meer heterogene brugklassen aanbieden.
 5. U mag de subsidie inzetten voor de kosten die worden gemaakt voor het formuleren van beleid, het opstellen van een plan en het treffen van maatregelen voor:
  • de introductie van een of meerdere heterogene brugklassen;  
  • de verlenging van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen tot twee of drie leerjaren;
  • de verbreding van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen met een extra schoolsoort of leerweg;
  • de doorontwikkeling en verbetering van een of meerdere heterogene brugklassen;
 6. U informeert ouders, leerlingen en andere belanghebbenden over het soort brugklassen waarin leerlingen onderwijs kunnen volgen. Dit doet u via de website van de school en in openbare beleidsstukken, zoals het schoolplan of de schoolgids.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk. Ook als u twijfelt of u iets moet melden.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Overige verplichtingen

U stuurt ons uiterlijk 1 november 2023 een voortgangsrapportage via een digitaal formulier. Alle toegekende scholen krijgen ruim van tevoren bericht zodra het formulier beschikbaar is.

Voortgangsrapportage 2023

In de voortgangsrapportage 2023:

 • beschrijft u de activiteiten die u vanaf het moment van aanvragen tot dan toe heeft uitgevoerd. In de rapportage beschrijft u in ieder geval de voortgang van de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, de doelen die u hebt behaald en reageert u op de aandachtspunten over uw aanvraag die wij u hebben gestuurd;
 • beschrijft u in ieder geval hoe het aanbod van heterogene brugklassen op de vestiging waarvoor subsidie is ontvangen vanaf schooljaar 2023/2024 is veranderd vergeleken met het aanbod van heterogene brugklassen op deze vestiging in schooljaar 2021/2022. U moet laten zien dat de inzet van de subsidie daadwerkelijk heeft geleid tot de introductie, verlenging, verbreding en/of doorontwikkeling van het aanbod van heterogene brugklassen;
 • verwijst u naar openbare beleidsdocumenten of -bronnen (zoals de schoolgids of de website van de vestiging) waaruit de voortgang blijkt van de introductie, verlenging, verbreding en/of doorontwikkeling van een of meerdere heterogene brugklassen;
 • stuurt u aanvullende beleidsdocumenten mee als de doorontwikkeling van een of meerdere heterogene brugklassen niet uit openbare beleidsdocumenten of -bronnen blijkt.

Steekproef

Voor deze regeling doen wij een steekproefsgewijze controle. De kans om in de steekproef te vallen kan afhangen van de conclusies die wij trekken naar aanleiding van uw voortgangsrapportage.

Valt u in de steekproef? Dan vragen wij u om binnen 12 weken na afloop van de activiteitenperiode een eindrapportage te sturen via shb@minvws.nl. U maakt daarbij gebruik van het model dat beschikbaar komt op deze website. De opbouw van de eindrapportage is vergelijkbaar met die van de voortgangsrapportage. Wij houden de administratieve lasten voor u zo laag mogelijk.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de subsidie doet u in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn RJ-660 van de Raad van de Jaarverslaggeving.

Zijn de activiteiten uitgevoerd en hebt u aan de verplichtingen voldaan? En heeft u een deel van de subsidie nog niet gebruikt? Dan mag u de rest van de subsidie gebruiken voor andere activiteiten waar de subsidie voor bedoeld is. Deze activiteiten vindt u hierboven onder ‘Belangrijke voorwaarden’, punten 4 en 5.

Wat als u niet aan de verplichtingen voldoet?

Als u niet aan de verplichtingen voldoet, kunnen wij besluiten dat u de subsidie helemaal of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Meer informatie

Alle informatie over aanvraagrondes 1 en 2 staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Presentatie en webinar

Bekijk ook deze presentatie of dit webinar voor meer uitleg over Heterogene brugklassen.