Heterogene brugklassen

Door de coronacrisis is de kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen. De subsidie Heterogene brugklassen is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Het doel van deze subsidie is om middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. Zo krijgen leerlingen in de eerste leerjaren van de middelbare school meer tijd om op het voor hen beste passende niveau te komen.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen als bestuur van een school of instelling in het voortgezet onderwijs. De vestiging waarvoor u de subsidie aanvraagt moet een licentie hebben om een brugklas aan te bieden. 

Belangrijke voorwaarden

 1. U vraagt deze subsidie per vestiging aan. 
 2. De vestiging waarvoor u subsidie aanvraagt, heeft een licentie om een brugklas aan te bieden.
 3. U kunt gedurende het schooljaar 2022/2023 voorbereiden.
 4. Vanaf schooljaar 2023/2024, maar uiterlijk in het schooljaar 2024/2025 moet uw school een of meer heterogene brugklassen aanbieden, verbreed, verlengd of verbeterd hebben. Dit moet u opnemen in het schoolplan en als openbare informatie plaatsen. 
 5. U mag de subsidie inzetten voor de kosten die worden gemaakt voor het formuleren van beleid, het opstellen van een plan en het treffen van maatregelen voor:
  • de introductie van een of meerdere heterogene brugklassen;  
  • de verlenging van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen tot twee of drie leerjaren; 
  • de verbreding van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen met een extra schoolsoort of leerweg; 
  • de doorontwikkeling en verbetering van een of meerdere heterogene brugklassen;
  • een combinatie van bovenstaande activiteiten. 

Wij kunnen u vragen om uiterlijk op 1 november 2024 een rapportage in te dienen.

Alle details vindt u in de subsidieregeling en de wijzigingsregeling.

Aanvraagrondes 1 en 2

Let op! Sommige van de regels voor aanvraagrondes 1 (najaar 2021) en 2 (voorjaar 2022) zijn anders dan die voor aanvraagronde 3 (september 2022).

Subsidie aanvragen derde ronde

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Resultaten eerste en tweede aanvraagronde

De resultaten van de eerste twee aanvraagrondes vindt u in de infographic (download als pdf).

Er zijn ook aparte infographics met de resultaten van de eerste aanvraagronde (najaar 2021) en van de tweede aanvraagronde (voorjaar 2022).

Alle toegekende aanvragen vindt u in de overzichten van de eerste aanvraagronde en de tweede aanvraagronde.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit zo snel mogelijk.

Stuur een e-mail naar shb@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken. Wanneer nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie voor heterogene brugklassen ontvangen? Dan moet u deze achteraf financieel verantwoorden.

De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES

Monitoring

Graag verzamelen we beleidsinformatie over de effecten van het anders inrichten van de onderbouw. We kunnen u daarom vragen om mee te werken aan de monitoring.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de subsidieregeling en de wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Presentatie en webinar

Bekijk ook deze presentatie of dit webinar voor meer uitleg over Heterogene brugklassen.

Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

In deze infographic (download als pdf) staan adviezen om leerlingen op weg te helpen bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. De infographic is bedoeld voor leraren, interne begeleiders, schoolleiders en schoolbesturen.