Heterogene brugklassen

Vanwege de coronacrisis is kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen. De subsidie Heterogene brugklassen is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het doel van deze subsidie is om middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten.

Zo kunnen middelbare scholen ervoor zorgen dat het definitieve selectiemoment pas op zijn vroegst na het eerste leerjaar plaatsvindt. Te vroege selectie wordt op deze manier voorkomen.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen als bestuur van een school of instelling in het voortgezet onderwijs. De vestiging waarvoor u de subsidie aanvraagt moet wel een licentie hebben om een brugklas aan te bieden. 

Belangrijke voorwaarden

 1. U vraagt deze subsidie per vestiging aan. 
 2. De vestiging waarvoor u subsidie aanvraagt, heeft een licentie om een brugklas aan te bieden.
 3. Schooljaar 2021/2022 is een voorbereidingsjaar.
 4. Vanaf schooljaar 2022/2023, maar uiterlijk in het schooljaar 2023/2024 moet uw school een of meer heterogene brugklassen aanbiedenen. En dit moet u vermelden in openbare beleidsstukken van de school.
 5. U mag de subsidie inzetten voor de kosten die worden gemaakt voor het formuleren van beleid, het opstellen van een plan en het treffen van maatregelen voor:
  • de introductie van een of meerdere heterogene brugklassen;  
  • de verlenging van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen tot twee of drie leerjaren; 
  • de verbreding van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen met een extra schoolsoort of leerweg; 
  • de verdere ontwikkeling en verbetering van een of meerdere heterogene brugklassen;
  • een combinatie van bovenstaande activiteiten. 

Hoogte subsidie

 • In de periode van september 2021 tot en met 31 december 2022 is het totale subsidiebudget €102 miljoen.
 • Per vestiging kunt u een vast bedrag van €100.000 aanvragen.

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen van 1 oktober tot en met 12 november 2021. Deze aanvraagronde is nu gesloten.

De volgende aanvraagperiode is van 7 maart 2022 tot en met 18 april 2022.

Graag verzamelen we informatie over de effecten van het anders inrichten van de onderbouw. We kunnen u daarom vragen om mee te werken aan een onderzoek of enquête.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar shb@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Wanneer nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie verlagen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie voor heterogene brugklassen ontvangen? Dan moet u deze achteraf financieel verantwoorden.

De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de:

 • Regeling jaarverslaggeving onderwijs; of
 • Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES
   

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de subsidieregeling. Bekijk ook deze presentatie of dit webinar voor meer uitleg over Heterogene brugklassen.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar shb@minvws.nl.

Infographic - Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

In dit overzicht staan adviezen om leerlingen op weg te helpen bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. De infographic is bedoeld voor leraren, interne begeleiders, schoolleiders en schoolbesturen.