Heterogene brugklassen

Door de coronacrisis is de kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen. De subsidie Heterogene brugklassen is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Het doel van deze subsidie is om middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. Zo krijgen leerlingen in de eerste leerjaren van de middelbare school meer tijd om op het voor hen beste passende niveau te komen.

Informatie over de aanvraagrondes

Lees ook de informatie over:

Activiteitenperiode en implementatie heterogene brugklassen per aanvraagronde
Activiteitenperiode loopt tot Implementatie heterogene brugklassen
Aanvraagronde 1 1 januari 2025 2022/2023 en/of 2023/2024
Aanvraagronde 2 1 januari 2025 2022/2023 en/of 2023/2024
Aanvraagronde 3 1 januari 2026 2023/2024 en/of 2024/2025
Aanvraagronde 4 1 januari 2027 2023/2024, 2024/2025 en/of 2025/2026

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie voor heterogene brugklassen ontvangen? Dan moet u deze achteraf financieel verantwoorden.

De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs of de regeling Jaarverslaggeving onderwijs BES.

Voortgangsrapportage

Is uw aanvraag toegekend? Dan moet u een voortgangsrapportage naar ons sturen.

Deadline insturen voortgangsrapportage
Aanvraagronde 1 1 november 2023
Aanvraagronde 2 1 november 2023
Aanvraagronde 3 1 november 2024
Aanvraagronde 4 1 november 2025

Resultaten

De belangrijkste cijfers en de toegekende aanvragen per ronde vindt u op de resultatenpagina.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling, de wijzigingsregeling voor ronde 3 en de wijzigingsregeling voor ronde 4.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.