Aanvraagronde 4

Op deze pagina vindt u de regels voor aanvraagronde 4 (najaar 2023) voor de regeling Heterogene brugklassen. Sommige van deze regels zijn anders dan die voor aanvraagrondes 1 en 2 en aanvraagronde 3.

Belangrijke voorwaarden

 1. U vraagt deze subsidie per vestiging aan. 
 2. De vestiging waarvoor u subsidie aanvraagt, heeft een licentie om een brugklas aan te bieden.
 3. U kunt gedurende het schooljaar 2023/2024 voorbereiden.
 4. Vanaf schooljaar 2023/2024, maar uiterlijk in het schooljaar 2025/2026 moet uw school een of meer heterogene brugklassen aanbieden, verbreed, verlengd of verbeterd hebben. Dit moet u opnemen in het schoolplan en als openbare informatie plaatsen. 
 5. U mag de subsidie inzetten voor de kosten die worden gemaakt voor het formuleren van beleid, het opstellen van een plan en het treffen van maatregelen voor:
  • de introductie van een of meerdere heterogene brugklassen;  
  • de verlenging van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen tot twee of drie leerjaren; 
  • de verbreding van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen met een extra schoolsoort of leerweg; 
  • de doorontwikkeling en verbetering van een of meerdere heterogene brugklassen;
  • een combinatie van bovenstaande activiteiten. 

U stuurt ons uiterlijk 1 november 2025 een voortgangsrapportage via een digitaal formulier. Alle toegekende scholen krijgen ruim van tevoren bericht zodra het formulier beschikbaar is.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Meer informatie

Alle details vindt u in de regeling en de wijzigingsregeling voor ronde 4.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Presentatie en webinar

Bekijk ook deze presentatie of dit webinar voor meer uitleg over Heterogene brugklassen.