Kaderregeling OCW

Aanvragen op grond van de kaderregeling voor OCW moeten worden ingediend vóór aanvang van de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Indienen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Stuur het ingevulde formulier naar OCWsubsidieskaderregeling@minvws.nl

Wijziging doorgeven

Verandert er iets in uw lopende subsidie? Bijvoorbeeld omdat u niet, of niet op tijd alle acitiviteiten kunt afronden? Dan moet u dit doorgeven aan DUS-I. Gebruik hiervoor het Formulier subsidieaanvraag OCW-subsidie.

Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar OCWsubsidieskaderregeling@minvws.nl en vermeld het subsidienummer.

Heeft u een vraag of u een wijziging moet doorgeven? Neem dan contact met ons op. Wij antwoorden binnen 2 werkdagen.

Eindverantwoording in het jaarverslag

Voor niet-bekostigde onderwijsinstellingen en SLOA-instellingen (Stichting SLO & Stichting CITO) kan de eindverantwoording plaatsvinden in de jaarverslaggeving. Dit is alleen van toepassing als dat bij de subsidieverlening is bepaald.