Kaderregeling OCW

Sinds 1 januari 2017 moeten voor OCW alle aanvragen op grond van deze kaderregeling worden ingediend vóór aanvang van de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Indienen met terugwerkende kracht is niet meer mogelijk.

Eindverantwoording in het jaarverslag

Voor niet-bekostigde onderwijsinstellingen en SLOA-instellingen (Stichting SLO & Stichting CITO) kan de eindverantwoording plaatsvinden in de jaarverslaggeving. Dit is alleen van toepassing als dat bij de subsidieverlening is bepaald.