Kaderregeling VWS

Tot 1 september 2022 kon u subsidie aanvragen en verantwoorden via het Subsidieportaal. Dit gebeurt nu via het Subsidieplatform.

Instellingssubsidies en projectsubsidies

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS kent 2 typen subsidies:

  • Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
  • Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en worden per kalenderjaar verstrekt.

Wijziging doorgeven Instellingssubsidies

Verandert er iets in uw lopende Instellingssubsidie 2023? Bijvoorbeeld omdat u niet, of niet op tijd alle activiteiten kunt afronden? Dan moet u dit doorgeven aan DUS-I. Dit doet u in het Subsidieplatform.

Heeft u een vraag of u een wijziging moet doorgeven? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie. 

Subsidie aanvragen bij technische problemen

Subsidie aanvragen of verantwoorden doet u in het Subsidieplatform. Is er sprake van een technisch probleem? Neem dan contact met ons op.