Formulier vaststelling VWS-subsidie

Formulier voor vaststelling van de VWS-subsidie, behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Let op: Sla het document op en open het bij voorkeur in Acrobat Reader (gratis). Als u dit formulier opent in de Voorvertoning op een Mac of in een browser, dan werken de formules (mogelijk) niet.