Coalitieconvenant Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp

U kunt dit coalitieconvenant gebruiken om de intentie tot samenwerking met partijen anders dan de betrokken samenwerkingsverbanden vast te leggen.