Resultaten

Op deze pagina vindt u de resultaten van de eerste aanvraagronde in september 2022 voor de regeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders. Bekijk ook de infographic.

Financiën
Totaal aangevraagd subsidiebedrag €13.181.000
Beschikbaar subsidiebedrag ronde 1 €2.375.000
Totaal toegekend subsidiebedrag €2.375.000
Gemiddeld toegekend bedrag per aanvraag €84.821

Aantal aanvragen

Aantal aanvragen
Aantal aanvragen
Toegekend28
Afgewezen136

Er werd meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. Daarom moest er worden geloot. Op basis van de loting is een rangschikking gemaakt. De aanvragen zijn in deze volgorde beoordeeld en toegekend.

Brontabel als csv (48 bytes)

Aantal aanvragen per provincie

Aantal aanvragen per provincie
ProvincieAanvragen
Groningen9
Friesland6
Drenthe3
Overijssel19
Flevoland2
Gelderland14
Utrecht10
Noord-Holland20
Zuid-Holland36
Zeeland1
Noord-Brabant33
Limburg11
Brontabel als csv (275 bytes)

Type aangevraagde projecten

Type aangevraagde projecten
Aantal aangevraagde projecten
Interne processen63
Combinatie31
ICT29
EPD23
Innovatie10
Declaraties4
Overig4
  • Interne processen: Het gehele werkproces wordt onderzocht. Vaak gaat het om de ‘klantreis’ (aanmelding, intake, behandeling, afsluiting) en de bijbehorende acties, registraties, communicatie, verantwoording en financiën.
  • Combinatie: Projecten met een overlap tussen twee of meer onderwerpen. Veelal wordt hier gekeken naar de interne processen en worden  vervolgens aanpassingen in de ICT of het EPD gedaan.
  • ICT: Een verbeterslag maken door middel van slimmere of meer passende ICT.
  • EPD: Het anders inrichten van het EPD of de keuze voor een ander systeem.
  • Innovatie: Een vooruitstrevend idee om een probleem op te lossen, of iets te creëren buiten de bestaande middelen.
  • Declaraties: Het declareren van geleverde zorg vereenvoudigen/verbeteren.
Brontabel als csv (124 bytes)

Aantal aanvragen per zorgsector

Aantal aanvragen per zorgsector
Aantal aangevraagde projecten
Geestelijke gezondheidszorg34
Wijkverpleging31
Paramedische zorg24
Medisch-specialistische zorg20
Farmacie17
Huisartsenzorg14
Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg*12
Gehandicaptenzorg5
Jeugdzorg3
Mondzorg2
Medisch-specialistische revalidatie1
Medisch diagnostische centra1

* 1 of combinatie van meerdere geriatrische revalidatiezorg, wijkverpleging, langdurige zorg

Brontabel als csv (336 bytes)