Opleiding abortusartsen

Tot 1 januari 2021 ontvingen abortusklinieken, via de subsidieregeling Abortusklinieken, een opslag op de behandeltarieven voor het opleiden van artsen tot abortusarts. Per 1 januari 2021 is deze regeling gewijzigd. De vorige opslag op de tarieven stimuleerde abortusklinieken onvoldoende tot het opleiden van abortusartsen. Abortusklinieken die niet opleiden ontvingen onnodig dezelfde opslag en bovendien dekte deze manier van subsidieverstrekking niet de kosten. Mede hierdoor is de opslag voor opleiding in de tarieven komen te vervallen.

Om abortusklinieken die daadwerkelijk opleiden te compenseren, bestaat de mogelijkheid om sinds 1 januari 2021 een projectsubsidie aan te vragen. Dit kan via de regeling Opleiding abortusartsen. Via deze regeling wordt gericht subsidie verstrekt aan abortusklinieken die opleiden. De hoogte van de subsidie dekt beter de kosten en de verwachting is dat dit zal leiden tot meer abortusartsen.

Voor wie?

  • Abortusklinieken die erkend zijn door het NGvA als opleidingskliniek.
  • Abortusklinieken die een samenwerkingsverband hebben met andere abortusklinieken die erkend zijn door het NGvA. In deze situatie dient één abortuskliniek die opleidt de aanvraag in. Deze opleidingskliniek ontvangt de subsidie en zal uiteindelijk ook verantwoording afleggen over de gehele projectsubsidie.

Kenmerken projectsubsidie

Deze projectsubsidie heeft andere kenmerken ten opzichte van de instellingssubsidie die u jaarlijks van ons ontvangt:

  • U hoeft de subsidie niet 13 weken voor aanvang van het nieuwe boekjaar aan te vragen. Aanvragen kan gedurende het hele jaar zolang de subsidieregeling van kracht is.
  • Opleidingskosten die worden gemaakt voor het indienen van de aanvraag, zijn niet subsidiabel.
  • Deze projectsubsidie heeft een maximale projectperiode van 52 weken.
  • Als een opleiding niet wordt afgerond, wordt de subsidie vastgesteld naar rato van het aantal weken dat de opleiding is gevolgd.

Wijzigingen per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 is de regeling Opleiding abortusartsen gewijzigd. De tarieven van de opleidingen zijn geïndexeerd. Daarnaast is het mogelijk om subsidie voor opleiding tot sedationist aan te vragen. Bekijk voor meer informatie de gewijzigde regeling.

Subsidie aanvragen

Vanaf 1 januari 2022 kunt u op grond van de gewijzigde subsidieregeling Opleiding abortusartsen een projectsubsidie aanvragen. Een complete aanvraag tot verlening voor de projectsubsidie bestaat uit:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier projectsubsidie opleiding abortusartsen (origineel ondertekend door het bestuur).
  • Een schriftelijke verklaring (erkenning) van het NGvA dat de abortuskliniek in ieder geval gedurende de projectperiode erkend is als opleidingskliniek.
  • Als de aanvraag tot verlening van de projectsubsidie wordt ingediend door een abortuskliniek namens een samenwerkingsverband, dan bevat de aanvraag de erkenningen van alle betrokken abortusklinieken.
  • Een activiteitenplan.

Verantwoording

Als de subsidie € 125.000 of hoger is, dan moet bij de aanvraag tot vaststelling een assurancerapport overlegd worden. Het assurancerapport moet opgesteld worden aan de hand van een vastgesteld accountantsprotocol.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling.

Heeft u vragen over de regeling zelf of het aanvragen van de subsidie? Neem dan contact met ons op.