Opleiding abortusartsen

Tot 1 januari 2021 ontvingen abortusklinieken, via de subsidieregeling Abortusklinieken, een opslag op de behandeltarieven voor het opleiden van artsen tot abortusarts. Sinds 1 januari 2021 is deze regeling gewijzigd. De vorige opslag op de tarieven stimuleerde abortusklinieken onvoldoende tot het opleiden van abortusartsen. Abortusklinieken die niet opleiden ontvingen onnodig dezelfde opslag en bovendien dekte deze manier van subsidieverstrekking niet de kosten. Mede hierdoor is de opslag voor opleiding in de tarieven komen te vervallen.

Om abortusklinieken die daadwerkelijk opleiden te compenseren, bestaat de mogelijkheid om sinds 1 januari 2021 een projectsubsidie aan te vragen. Dit kan via de regeling Opleiding abortusartsen. Via deze regeling wordt gericht subsidie verstrekt aan abortusklinieken die opleiden. De hoogte van de subsidie dekt beter de kosten en de verwachting is dat dit zal leiden tot meer abortusartsen.

Voor wie?

 • Abortusklinieken die erkend zijn door het NGvA als opleidingskliniek.
 • Abortusklinieken die een samenwerkingsverband hebben met andere abortusklinieken die erkend zijn door het NGvA. In deze situatie dient één abortuskliniek die opleidt de aanvraag in. Deze opleidingskliniek ontvangt de subsidie en zal uiteindelijk ook verantwoording afleggen over de gehele projectsubsidie.

Kenmerken projectsubsidie

Deze projectsubsidie heeft andere kenmerken ten opzichte van de instellingssubsidie die u jaarlijks van ons ontvangt:

 • U hoeft de subsidie niet 13 weken voor aanvang van het nieuwe boekjaar aan te vragen. Aanvragen kan gedurende het hele jaar zolang de subsidieregeling van kracht is.
 • Opleidingskosten die worden gemaakt voor het indienen van de aanvraag, zijn niet subsidiabel.
 • Deze projectsubsidie heeft een maximale projectperiode van 52 weken.
 • Als een opleiding niet wordt afgerond, wordt de subsidie vastgesteld naar rato van het aantal weken dat de opleiding is gevolgd.

Subsidie aanvragen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 kunt u via de gewijzigde subsidieregeling een projectsubsidie aanvragen. Een complete aanvraag voor de projectsubsidie bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (origineel ondertekend door het bestuur).
 • Een schriftelijke verklaring (erkenning) van het NGvA dat de abortuskliniek in ieder geval gedurende de projectperiode erkend is als opleidingskliniek.
 • Als de aanvraag tot verlening van de projectsubsidie wordt ingediend door een abortuskliniek namens een samenwerkingsverband, dan bevat de aanvraag de erkenningen van alle betrokken abortusklinieken.
 • Een activiteitenplan.

Tarieven in het aanvraagformulier vanaf 1 januari 2024

In het aanvraagformulier zijn geïndexeerde tarieven opgenomen voor het jaar 2024. Deze tarieven zijn onder voorbehoud en worden in oktober/november 2023 definitief gepubliceerd in de Staatscourant. Na ontvangst van een complete aanvraag en verlening van de subsidie, kunnen de tarieven in de subsidieverlening indien nodig geactualiseerd zijn volgens de tarieven in de Staatscourant.

Subsidie aanvragen vanaf 2023

Sinds 1 januari 2023 kunt u op grond van de gewijzigde subsidieregeling Opleiding abortusartsen een projectsubsidie aanvragen. Een complete aanvraag tot verlening voor de projectsubsidie bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier projectsubsidie opleiding abortusartsen (origineel ondertekend door het bestuur).
 • Een schriftelijke verklaring (erkenning) van het NGvA dat de abortuskliniek in ieder geval gedurende de projectperiode erkend is als opleidingskliniek.
 • Als de aanvraag tot verlening van de projectsubsidie wordt ingediend door een abortuskliniek namens een samenwerkingsverband, dan bevat de aanvraag de erkenningen van alle betrokken abortusklinieken.
 • Een activiteitenplan.

Subsidie verantwoorden

Een complete aanvraag tot vaststelling bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier tot vaststelling projectsubsidie opleiding abortusartsen (origineel ondertekend door het bestuur).
 • Een geanonimiseerd uittreksel van het opleidingsregister abortusarts van het NGvA.
 • Een schriftelijke verklaring (erkenning) van het NGvA dat de abortuskliniek in ieder geval gedurende de projectperiode erkend is als opleidingskliniek.
 • Bedraagt de subsidie € 125.000 of meer? Dan stuurt u bij uw aanvraag tot vaststelling ook een assurancerapport van een accountant. Het assurancerapport moet zijn opgesteld volgens een vastgesteld accountantsprotocol.

U stuurt uw aanvraag tot vaststelling binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn uitgevoerd aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Dit kan op papier via de post of per e-mail:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, team VWS subsidies
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
vwssubsidies@minvws.nl

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.