Praktijkgericht vak gemengde en theoretische leerweg

Onderwijsinstellingen met de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) van het vmbo kunnen subsidie aanvragen om gl- en tl-leerlingen een praktijkgericht vak aan te bieden. Bij het praktijkgerichte vak voeren leerlingen praktische, levensechte opdrachten uit bij of voor bedrijven en instellingen. Leerlingen kunnen hierdoor ervaren waar ze goed en minder goed in zijn. Ook oriënteren ze zich op vervolgopleidingen en de beroepenwereld. Dit kan leerlingen helpen bij de overstap naar het vervolgonderwijs.

Van 2020 tot 2024 is een pilot uitgevoerd met zo’n 150 scholen die het praktijkgerichte vak hebben beproefd. Vanaf schooljaar 2024/2025 is het praktijkgerichte vak een examenvak en mag iedere vmbo-school met een gemengde en/of theoretische leerweg dit vak aanbieden. Deze subsidie is bedoeld om scholen hierin tegemoet te komen.

Bekijk ook het webinar over de invoering van het praktijkgerichte programma in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo.

Voor wie

De volgende onderwijsinstellingen kunnen deze subsidie aanvragen:

  • Alle gl- en tl-scholen die niet hebben meegedaan aan de pilot, vso-scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg en vavo-instellingen met een theoretische leerweg.
  • De pilotscholen met een theoretische leerweg (vmbo-scholen, vso-scholen en vavo-instellingen) die subsidie hebben ontvangen voor de pilot gemengde en theoretische leerweg.

Het bevoegd gezag vraagt de subsidie per vestiging of instelling aan. U kunt per vestiging of instelling maximaal één keer subsidie aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

Scholen die hebben meegedaan aan de pilot, bieden het praktijkgerichte vak aan vanaf schooljaar 2024/2025. Scholen die niet hebben meegedaan aan de pilot, mogen het eerste subsidiejaar (2024/2025) gebruiken om het vak op te starten en te ontwikkelen. Vanaf het tweede subsidiejaar (2025/2026) moeten ze het vak ook aanbieden.

Hoogte subsidie en budget

Voor deze subsidieregeling is een budget van in totaal €21 miljoen beschikbaar voor de schooljaren 2024/2025 en 2025/2026.

  • Scholen die hebben deelgenomen aan de pilot gemengde en theoretische leerweg, en die het vak zullen aanbieden in de theoretische leerweg, ontvangen €50.000 per vestiging.
  • Scholen die niet hebben deelgenomen aan de pilot gemengde en theoretische leerweg, en die het vak zullen aanbieden in de gemengde leerweg, ontvangen €25.000 per vestiging.
  • Scholen die niet hebben deelgenomen aan de pilot gemengde en theoretische leerweg, en die het vak zullen aanbieden in de theoretische leerweg, ontvangen €75.000 per vestiging.

Subsidie aanvragen

Deze subsidieregeling heeft in totaal 2 aanvraagrondes:

  • De eerste ronde loopt van 25 maart tot en met 22 april 2024 en is bedoeld voor de schooljaren 2024/2025 en 2025/2026.
  • De tweede ronde loopt van 15 januari tot en met 17 februari 2026 en is bedoeld voor de schooljaren 2026/2027 en 2027/2028.

De subsidie wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagtermijn.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie via deze regeling ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden.

De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de regeling jaarverslaglegging onderwijs of de regeling jaarverslagonderwijs BES.

Eindrapportage

Is de aanvraag toegekend? Dan moet u een eindrapportage naar ons sturen.

Aanvraagronde Deadline insturen eindrapportage
Ronde 1 1 oktober 2026
Ronde 2 4 oktober 2028

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Bekijk ook het webinar over de invoering van het praktijkgerichte programma in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.