Pilot gemengde en theoretische leerweg

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht examenprogramma en sluiten dat af.

De komende jaren wordt er met de nieuwe leerweg ervaring opgedaan door middel van een pilot. Deze pilot is gestart in december 2020. Eerst nog zonder leerlingen, maar vanaf augustus 2021 mét leerlingen in de derde klas. De pilot loopt tot het einde van het schooljaar 2023-2024.

Tot en met 15 september 2020 was het mogelijk een aanvraag in te dienen voor deelname aan de pilot praktijkgericht programma ter voorbereiding op de nieuwe leerweg. We zochten 136 scholen die meewerken aan het doorontwikkelen van praktijkgerichte examenprogramma’s en het vormgeven van de nieuwe leerweg.

Het praktijkgerichte programma is een verzamelnaam voor verschillende vakken die een plek krijgen in de pilot. In dit kader zoeken we voor de doorontwikkeling van de volgende programma’s:

  • 18 scholen voor Informatietechnologie;
  • 15 scholen voor Technologie & Toepassing (daarnaast is er plek gereserveerd voor 36 huidige pilotscholen);
  • 18 scholen voor Dienstverlening en Producten;
  • 18 scholen voor Zorg en Welzijn;
  • 18 scholen voor Economie en Ondernemen;
  • 13 scholen voor de beroepsgerichte examenprogramma’s tot praktijkgerichte programma’s (verdeeld over BWI, Groen, HBR, Ma&T, M&T, MVI, PIE).

Let op: in de pilot kunnen ook scholen die niet in het bezit zijn van een licentie inschrijven op D&P, E&O en Z&W. Zo kan bijvoorbeeld een categoriale mavo in de pilot kiezen voor D&P, E&O, ITgt, T&T of Z&W. In de pilot willen we namelijk ervaring opdoen met deze programma’s in alle type scholen (TL, TL/havo, GL/TL en GL)

Scholen die deelnemen aan de pilot leveren input aan de doorontwikkeling van de praktijkgerichte examenprogramma’s. Scholen doen met leerlingen mee aan de pilot en ontvangen ontheffing voor dit programma als examenvak.

Hoogte subsidie

In totaal is er per pilotschool €162.000 beschikbaar voor de periode 2020-2024. De subsidie mag ingezet worden voor de kosten en activiteiten die worden gemaakt voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma. Zo kunt u de subsidie bijvoorbeeld besteden aan de doorontwikkeling van het praktijkgerichte programma en het opbouwen en onderhouden van een regionaal netwerk van bedrijven en instellingen rond de school. Of aan de aanschaf van lesmateriaal en de inzet van een onderwijsondersteuner.

Mochten er meer aanvragen binnenkomen dan dat er plekken beschikbaar zijn, dan wordt er geloot volgens de lotingscategorieën die te vinden zijn in de regeling.

Aanvragen

U kon subsidie aanvragen tot en met 15 september 2020. De indieningstermijn is nu gesloten.

Verantwoorden

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaglegging met model G2 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES. De vaststelling vindt plaats binnen een jaar na het indienen van het jaarverslag over het laatste jaar van uitgave.

Het contactpersoon moet uiterlijk 1 december 2021 een voortgangsrapportage en plan voor de implementatiefase indienen. Daarnaast moeten aan het eind van de looptijd een eindverslag en een financiële verantwoording worden ingediend.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het aanvraagformulier, dan kunt u die stellen via onze contactpagina. Op de website van de nieuwe leerweg vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de pilot en de nieuwe leerweg.