Pilot gemengde en theoretische leerweg

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Met de Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl doen scholen ervaring op met deze nieuwe leerweg. Samen ontwikkelen ze praktijkgerichte examenprogramma’s en geven ze de nieuwe leerweg vorm. 

De pilot startte in december 2020 voor 136 vmbo-scholen. De subsidieregeling is nu uitgebreid: ook vier vavo-instellingen kunnen deelnemen. De pilot loopt voor zowel de vmbo-scholen als de vavo-scholen tot het einde van het schooljaar 2023/2024.

Voor wie

Alle vavo-instellingen komen in aanmerking voor de subsidie. Alleen het instellingsbestuur van deze scholen kan de aanvraag indienen. 

Goed om te weten

 • Maximaal vier vavo-instellingen kunnen deelnemen aan de pilot.
 • Hiervan ontwikkelen twee scholen het praktijkgerichte programma Zorg & Welzijn en twee het praktijkgerichte programma Economie & Ondernemen. 
 • Komen er meer dan vier aanvragen binnen? Dan wordt er geloot volgens de lotingscategorieën die te vinden zijn in de regeling.

Belangrijke voorwaarden

 • U ontvangt de subsidie vanaf schooljaar 2021/2022. Dit eerste jaar is een voorbereidingsjaar.
 • Vanaf schooljaar 2022/2023 moet uw school de vavo-studenten het praktijkgerichte programma aanbieden.
 • U mag de subsidie inzetten voor de kosten die worden gemaakt voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma. 
  • Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen en onderhouden van een regionaal netwerk van bedrijven en instellingen rond de instelling; 
  • of de aanschaf van lesmateriaal en de inzet van een onderwijsondersteuner.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling

Hoogte subsidie

In totaal is er per vavo-instelling  €120.000,00 beschikbaar voor de periode 2021-2024. 

Subsidie aanvragen

U kunt een aanvraag indienen van 19 juli tot en met 15 september 2021.

Meldingsplicht

Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet op tijd of niet volledig kan worden uitgevoerd. Hiervan moet u een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode. 

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie moeten verlagen.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.
   

Verantwoorden

Heeft u subsidie voor de Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl ontvangen? Dan moet u deze achteraf verantwoorden. 

Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

 • De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G2 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES. 
 • Ook dient u uiterlijk 1 december 2021 een voortgangsrapportage en een plan voor de implementatiefase in.
  • In de voortgangsrapportage beschrijft u de activiteiten die in de periode 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2021 zijn uitgevoerd. Startte uw school in het schooljaar 2021-2022? Beschrijf dan de activiteiten in de periode 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2022.
 • Aan het eind van de looptijd dient u een eindverslag en een financiële verantwoording in.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

 • De verantwoording verloopt via de jaarverslaggeving, met model G1 volgens Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.
 • Ook dient u uiterlijk 1 december 2022 een voortgangsrapportage en een plan voor de implementatiefase in.
  • In de voortgangsrapportage beschrijft u de activiteiten die in de periode 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022 zijn uitgevoerd.
 • Aan het eind van de looptijd dient u een eindverslag en een financiële verantwoording in.

Vaststelling

De vaststelling vindt plaats binnen een jaar na het indienen van het jaarverslag over het laatste jaar van uitgave.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie vindt u in de regeling

Bekijk ook de website van Sterk beroepsonderwijs. Hier staan bijvoorbeeld veelgestelde vragen en concept examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma’s Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.