Aanvraagronde 2020

De pilot startte in december 2020. Eerst nog zonder leerlingen, maar vanaf augustus 2021 mét leerlingen in de derde klas. De pilot loopt tot het einde van het schooljaar 2023-2024.

Tot en met 15 september 2020 was het mogelijk een aanvraag in te dienen voor deelname aan de pilot praktijkgericht programma ter voorbereiding op de nieuwe leerweg.

In totaal was er per pilotschool €162.000 beschikbaar voor de periode 2020-2024. De subsidie mag ingezet worden voor de kosten en activiteiten die worden gemaakt voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma. Zo kunt u de subsidie bijvoorbeeld besteden aan de doorontwikkeling van het praktijkgerichte programma en het opbouwen en onderhouden van een regionaal netwerk van bedrijven en instellingen rond de school. Of aan de aanschaf van lesmateriaal en de inzet van een onderwijsondersteuner.

Voortgangsrapportage

De contactpersoon moest uiterlijk 1 december 2021 een voortgangsrapportage en plan voor de implementatiefase indienen. De voortgangsrapportages worden beoordeeld en teruggekoppeld aan de contactpersoon.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit tijdens de projectperiode.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie verlagen.

Verantwoorden

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaglegging met model G2 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De vaststelling vindt plaats binnen een jaar na het indienen van het jaarverslag over het laatste jaar van uitgave.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling. Of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Andere aanvraagronden