Aanvraagronde 2021 – vavo

Een vavo-instelling kon een subsidieaanvraag indienen van 19 juli 2021 tot en met 15 september 2021. Er waren 4 plekken beschikbaar. Deze aanvragen zijn inmiddels toegekend.

De 4 plekken zijn als volgt toegekend:

  • 1 aan Zorg & Welzijn
  • 3 aan Economie & Ondernemen

Voortgangsrapportage en uitwerking implementatiefase

Uiterlijk 1 december 2022 moest een voortgangsrapportage en een uitwerking van de implementatiefase worden opgestuurd met in ieder geval de volgende onderdelen:

  • een activiteitenplan met een planning en begroting voor de resterende subsidieperiode vanaf de start van het schooljaar 2022/2023 tot het einde van het schooljaar 2023/2024;
  • een toelichting over de inrichting en implementatie van het praktijkgericht programma dat wordt aangeboden vanaf schooljaar 2022/2023 tot en met 2023/2024;
  • een overzicht van de samenwerkingspartners, waaronder één aangesloten mbo en een bedrijf of maatschappelijke instelling en de wijze waarop er wordt samengewerkt.

In de voortgangsrapportage beschrijft u de activiteiten die in de periode 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022 zijn uitgevoerd. U stuurt de ingevulde voortgangsrapportage naar ocwsubsidies@minvws.nl onder vermelding van uw referentie (GLTL21XXX).  

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit tijdens de projectperiode.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie verlagen.

Verantwoorden

  • U moet deze subsidie achteraf verantwoorden.
  • De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Meer informatie

Bekijk ook de website van de Nieuwe Leerweg. Hier staan bijvoorbeeld veelgestelde vragen. Meer informatie vindt u ook de regeling. Of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Andere aanvraagronden