Aanvraagronde 2021 – vmbo

In het najaar 2021 startte een aanvraagronde voor extra praktijkgerichte programma’s voor scholen die al meedoen aan de pilot.  

Aanvragen was mogelijk van 15 oktober 2021 tot en met 7 november 2021. Voor deze regeling was een totaalbudget van €1.800.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag per aanvraag was €75.000.

Eind 2021 zijn er 18 scholen gestart met een extra praktijkgericht programma. De verdeling zag er als volgt uit:

 • 4x Bouwen, wonen en interieur (BWI)
 • 3x Groen
 • 1x Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
 • 1x Media, vormgeving en ICT (MVI)
 • 3x Mobiliteit en transport (M&T)
 • 6x Produceren, installeren en energie (PIE)

De subsidie mag ingezet worden voor de kosten en activiteiten die worden gemaakt voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma. Zo kan de subsidie worden besteed aan de doorontwikkeling van het praktijkgerichte programma en het opbouwen en onderhouden van een regionaal netwerk van bedrijven en instellingen rond de school. Of aan de aanschaf van lesmateriaal en de inzet van een onderwijsondersteuner.

Voortgangsrapportage en uitwerking implementatiefase

Uiterlijk 1 december 2022 moest een voortgangsrapportage en een uitwerking van de implementatiefase worden opgestuurd met in ieder geval de volgende onderdelen:

 • realisatie van de activiteiten met een planning voor de resterende subsidieperiode in het schooljaar 2022/2023 en 2023/2024;
 • toelichting over de inrichting en implementatie van het praktijkgerichte programma dat wordt aangeboden in schooljaar 2022/2023 en 2023/2024;
 • een overzicht van de samenwerkingspartners, waaronder één aangesloten mbo en een bedrijf of maatschappelijke instelling en de wijze waarop er wordt samengewerkt.

Hiervoor zal een format beschikbaar worden gemaakt. Het format is in ontwikkeling en zal per e-mail worden verzonden naar de deelnemende scholen.   

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de projectperiode.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Wanneer nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie verlagen.

Verantwoorden

 • U moet deze subsidie achteraf verantwoorden.
 • De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling. Of neem contact met ons op.

Andere aanvraagronden