Q-koorts Compensatieregeling toeslagen

De uitkering van de tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten kan in bepaalde gevallen gevolgen hebben voor de huurtoeslag, zorgtoeslag of het kindgebonden budget. In dit document vindt u meer informatie over deze gevolgen en of u in aanmerking komt voor compensatie.