Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Toch heeft de Q-koortsuitbraak grote gevolgen gehad. Mensen zijn overleden aan Q-koorts of ernstig ziek geworden. De impact op hun leven en dat van hun naasten is groot.

Daarom heeft het kabinet besloten met een tegemoetkoming te komen. Het is een gebaar voor de erkenning voor Q-koortspatiënten met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of een QVS gelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Voorwaarden

De tegemoetkoming is voor patiënten en de nabestaande(n) van overleden patiënten die van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 in Nederland zijn besmet met Q-koorts

Een patiënt met chronische Q-koorts, QVS of een QVS gelijkend ziektebeeld kan een tegemoetkoming aanvragen. Dit geldt ook voor de nabestaanden van een patiënt die voor 1 oktober 2018 is overleden aan chronische Q-koorts.

Hoogte tegemoetkoming

Het totaal beschikbare bedrag is € 14,5 miljoen. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over de toegewezen aanvragen. De tegemoetkoming is maximaal € 15.000 per aanvraag. Aan een patiënt of nabestaanden wordt 1 keer een tegemoetkoming gegeven.

Nodig voor uw aanvraag

Voor patiënten

 • Een kopie van uw ID-bewijs. We adviseren u gebruik te maken van de KopieID app van de Rijksoverheid en uw burgerservicenummer onleesbaar te maken.
 • Een kopie van een recent bankafschrift waarop het rekeningnummer en uw naam zichtbaar zijn. Adres en datum mogen ook, maar zijn niet verplicht. Maak de andere gegevens onleesbaar. U mag ook een afdruk van internet bankieren gebruiken. Zie ook dit voorbeeld.
 • Een verklaring dat u gediagnosticeerd bent met chronische Q-koorts, met QVS of een QVS gelijkend ziektebeeld, door besmetting met Q-koorts in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011. Deze verklaring hoeft u in het aanvraagformulier alleen maar aan te vinken. Stuur geen (deel van) het medisch dossier mee.
 • Een machtiging waarin u toestemming geeft om gegevens bij de behandelend arts(en) of Q-support op te vragen. Deze verklaring hoeft u in het aanvraagformulier alleen maar aan te vinken.
 • Eventueel andere informatie en bewijsstukken die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Mocht dit nodig zijn dan neemt DUS-I contact met u op.

Voor nabestaanden

 • Een kopie van uw ID-bewijs. We adviseren u gebruik te maken van de KopieID app van de Rijksoverheid en uw burgerservicenummer onleesbaar te maken.
 • Een kopie van een recent bankafschrift waarop het rekeningnummer en uw naam zichtbaar zijn. Adres en datum mogen ook, maar zijn niet verplicht. Maak de andere gegevens onleesbaar. U mag ook een afdruk van internet bankieren gebruiken. Zie ook dit voorbeeld.
 • Een verklaring dat uw naaste is gediagnosticeerd met chronische Q-koorts door besmetting met Q-koorts in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011. Deze verklaring hoeft u in het aanvraagformulier alleen maar aan te vinken. Stuur geen (deel van) het medisch dossier mee.
 • Een machtiging waarin u toestemming geeft om gegevens bij de betrokken arts op te vragen. Deze verklaring hoeft u in het aanvraagformulier alleen maar aan te vinken.
 • Een getekende volmacht van de andere nabestaanden. Lees hier meer over in de Vragen en antwoorden.
 • Eventueel andere informatie en bewijsstukken die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Mocht dit nodig zijn dan neemt DUS-I contact met u op.

Aanvragen

Het invullen van een aanvraag kost ongeveer 10 minuten. Zorg ervoor dat u alle gevraagde documenten digitaal bij de hand heeft. Dit kan bijvoorbeeld een scan, schermafdruk of foto vanaf uw mobiele telefoon zijn.

Alleen complete aanvragen die vóór 1 februari 2019 binnenkomen worden in behandeling genomen. Daarna hoort u binnen 22 weken of uw aanvraag is toegewezen. De tegemoetkoming wordt in de zomer van 2019 uitgekeerd.

Meer informatie

Alle informatie staat in de beleidsregel tegemoetkoming Q-Koorts.

Heeft u een vraag over de regeling, het online aanvraagformulier of over uw aanvraag? Neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag ook mailen naar qkoorts@minvws.nl. Wij helpen u graag verder.