Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Toch heeft de Q-koortsuitbraak grote gevolgen gehad. Mensen zijn overleden aan Q-koorts of ernstig ziek geworden. De impact op hun leven en dat van hun naasten is groot.

Daarom heeft het kabinet besloten met een tegemoetkoming te komen. Deze kon worden aangevraagd tot 1 februari 2019. Het is een gebaar voor de erkenning voor Q-koortspatiënten met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of een QVS gelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten konden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Wijziging hoogte tegemoetkoming: alle toegewezen aanvragen € 15.000

Volgens de regeling is het totaal beschikbare bedrag € 14,5 miljoen. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over de toegewezen aanvragen en is maximaal € 15.000 per aanvraag.

Omdat er veel aanvragen worden toegewezen zou een veel lager bedrag worden uitgekeerd. Om recht te doen aan de bedoeling van het gebaar, is besloten om iedereen met een goedgekeurde aanvraag het maximale bedrag van € 15.000 toe te kennen.

Voorwaarden

De tegemoetkoming is bedoeld voor patiënten en de nabestaande(n) van overleden patiënten die van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 in Nederland zijn besmet met Q-koorts

Een patiënt met chronische Q-koorts, QVS of een QVS gelijkend ziektebeeld kon een tegemoetkoming aanvragen. Dit gold ook voor de nabestaanden van een patiënt die voor 1 oktober 2018 is overleden aan chronische Q-koorts.

Vervolg van de regeling

Aanvragers

Aanvragen was mogelijk tot en met 31 januari 2019.

Alle aanvragen worden op dit moment behandeld en verwerkt. De beoordeling van uw aanvraag ligt bij de door u opgegeven behandelende arts. Als DUS-I van de arts een reactie heeft ontvangen nemen wij contact met u op. Het kan voorkomen dat de reactie van de arts langer duurt. Uiterlijk 5 juli 2019 ontvangt u een besluit over uw aanvraag.

Aanvragers die een tegemoetkoming ontvangen in 2019 kunnen daardoor in 2020 uitkomen boven de toegestane vermogensdrempel. Zij verliezen hierdoor mogelijk hun toeslagen voor 2020. Daarom kunnen zij door DUS-I worden gecompenseerd. Bij de beschikking (besluit over uw aanvraag) die wij u sturen leest u hoe u deze compensatie kunt aanvragen.

Artsen en ziekenhuizen

DUS-I richt op dit moment een declaratieproces in voor artsen en ziekenhuizen die kosten hebben gemaakt bij het onderschrijven van de diagnoseverklaringen van aanvragers. Uiterlijk eind februari zal op deze pagina komen te staan hoe deze declaraties kunnen worden ingediend.

Meer informatie

Alle informatie staat in de beleidsregel tegemoetkoming Q-Koorts.

Heeft u een vraag over de regeling of over uw aanvraag? Neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag ook mailen naar qkoorts@minvws.nl. Wij helpen u graag verder.