Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Toch heeft de Q-koortsuitbraak grote gevolgen gehad. Mensen zijn overleden aan Q-koorts of ernstig ziek geworden. De impact op hun leven en dat van hun naasten is groot.

Daarom heeft het kabinet besloten met een tegemoetkoming te komen. Deze kon worden aangevraagd tot 1 februari 2019. Het is een gebaar voor de erkenning voor Q-koortspatiënten met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of een QVS gelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten konden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Wijziging hoogte tegemoetkoming: alle toegewezen aanvragen € 15.000

Volgens de regeling is het totaal beschikbare bedrag € 14,5 miljoen. Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over de toegewezen aanvragen en is maximaal € 15.000 per aanvraag.

Omdat er veel aanvragen worden toegewezen zou een veel lager bedrag worden uitgekeerd. Om recht te doen aan de bedoeling van het gebaar, is besloten om iedereen met een goedgekeurde aanvraag het maximale bedrag van € 15.000 toe te kennen.

Voorwaarden

De tegemoetkoming is bedoeld voor patiënten en de nabestaande(n) van overleden patiënten die van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 in Nederland zijn besmet met Q-koorts

Een patiënt met chronische Q-koorts, QVS of een QVS gelijkend ziektebeeld kon een tegemoetkoming aanvragen. Dit gold ook voor de nabestaanden van een patiënt die voor 1 oktober 2018 is overleden aan chronische Q-koorts.

Vervolg van de regeling

Aanvragers

Aanvragen was mogelijk tot en met 31 januari 2019.

Alle aanvragen worden op dit moment behandeld en verwerkt. De beoordeling van uw aanvraag ligt bij de door u opgegeven behandelende arts. Als DUS-I van de arts een beoordeling ontvangt, dan krijgt u uiterlijk 5 juli 2019 een besluit over uw aanvraag.

Het kan voorkomen dat de reactie van de arts langer duurt of dat de arts twijfelt over de diagnose Q-koorts. Dan moet uw medisch dossier beoordeelt worden door de medische commissie. In dat geval is de datum van 5 juli 2019 niet haalbaar. De werkwijze van de medische commissie is terug te lezen in dit document.

Aanvragers die een tegemoetkoming ontvangen in 2019 kunnen daardoor in 2020 uitkomen boven de toegestane vermogensdrempel. Zij verliezen hierdoor mogelijk hun toeslagen voor 2020. Daarom kunnen zij door DUS-I worden gecompenseerd. De uitvoeringsprocedure van deze compensatieregeling wordt nog ontwikkeld. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze compensatie treft u later aan op deze website.

Vergoeding artsen en ziekenhuizen

Artsen en ziekenhuizen kunnen een vergoeding aanvragen voor het afgeven van een verklaring. Deze bedraagt € 41,07 per consult. Wij vragen u om voor alle patiënten samen één factuur te sturen. Vermeld hierop de code 4067-10008-46001.

Postadres facturen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Financieel Dienstencentrum
Postbus 16056
2500 BB Den Haag

E-mailadres voor pdf-facturen
pbvwsefacturen@minszw.nl

Meer informatie

Alle informatie staat in de beleidsregel tegemoetkoming Q-Koorts. Lees ook de vragen en antwoorden.

Heeft u een vraag over de regeling of over uw aanvraag? Neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag ook mailen naar qkoorts@minvws.nl