Tegemoetkoming Q-koortspatiënten

Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Toch heeft de Q-koortsuitbraak grote gevolgen gehad. Mensen zijn overleden aan Q-koorts of ernstig ziek geworden. De impact op hun leven en dat van hun naasten is groot.

Daarom heeft het kabinet besloten met een tegemoetkoming te komen. Het is een gebaar voor de erkenning voor Q-koortspatiënten met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of een QVS gelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. De tegemoetkoming bedraagt € 15.000 per toegewezen aanvraag.

De tegemoetkoming kon worden aangevraagd tot en met 1 januari 2021. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Voorwaarden

De tegemoetkoming is bedoeld voor patiënten en de nabestaande(n) van overleden patiënten die van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2012 in Nederland zijn besmet met Q-koorts.

Een patiënt met chronische Q-koorts, QVS of een QVS gelijkend ziektebeeld kon een tegemoetkoming aanvragen. Dit geldt ook voor de nabestaande(n) van een patiënt die voor 1 oktober 2018 is overleden met chronische Q-koorts.

Aanvragen

U kon de tegemoetkoming aanvragen van 1 augustus 2019 tot en met 1 januari 2021. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Het kan voorkomen dat de reactie van de arts langer duurt of dat de arts twijfelt over de door u opgegeven diagnose. In dat geval wordt de medische commissie gevraagd te adviseren over uw aanvraag, op basis van uw medisch dossier. Het kan dan zo zijn dat behandeling van uw aanvraag binnen 22 weken niet haalbaar is. De werkwijze van de medische commissie is terug te lezen in dit document.

Compensatieregeling toeslagen

Aanvragers die een tegemoetkoming ontvangen kunnen daardoor uitkomen boven de toegestane vermogensdrempel. Zij verliezen hierdoor mogelijk hun toeslagen voor het daaropvolgende jaar. Daarom kunnen zij door DUS-I worden gecompenseerd. Bekijk het document Compensatieregeling Toeslagen voor meer informatie.

Meer informatie

Alle informatie staat in de Beleidsregel tegemoetkoming Q-Koorts 2019.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Let op: Stuur nooit documenten met persoonlijke of medische gegevens per e-mail.