Evaluatierapport RIF-2

Dit is het evaluatierapport van de tweede regeling van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF-2). De evaluatie is uitgevoerd door DUS-I en RVO in opdracht van het ministerie van OCW.