Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

Subsidie 2018-2019

Het budget voor het studiejaar 2018-2019 is € 112 miljoen. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en van het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar.

Dit wordt in november berekend nadat alle aanvragen zijn ingediend en beoordeeld. De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen.

Meer informatie staat in de subsidieregeling.

Per opleiding is een maximum normbedrag opgenomen in de regeling. In de subsidieregeling ziet u dat de opleidingen zijn opgedeeld in zeven categorieën. Per categorie zijn de maximum normbedragen als volgt:

Categorie

Normbedrag

A

€ 1.300

B

€ 1.700

C

€ 3.300

D

€ 4.400

E

€ 3.100

F

€ 3.800

G

€ 4.400

Subsidie aanvragen

Vanaf 23 augustus 2019 tot 1 oktober 2019 kunt u subsidie aanvragen voor het schooljaar 2018-2019. U ontvangt van DUS-I een brief met de link naar het vooringevulde, online aanvraagformulier en een persoonlijke code.

Aanvragen die na 1 oktober 2019 worden ingediend moeten we afwijzen. Begin dus op tijd met uw aanvraag.

De voorbereiding bij SBB

De subsidie wordt voorbereid door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Elk schooljaar inventariseert SBB via de scholen bij welke zorginstellingen studenten stage hebben gelopen. Daarnaast worden deze leerbedrijven gevraagd om de gegevens te controleren. DUS-I gebruikt de gegevens van SBB om de aanvraagformulieren voor in te vullen.

De uitvoering bij DUS-I

Als uw instelling voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u medio augustus 2019 een aankondigingsbrief van DUS-I met een oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag.

Als u een erkend leerbedrijf wilt worden, kijk dan op de website van SBB.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de vragen en antwoorden. Zie ook de subsidieregeling en de wijziging per 07-2019.

Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u bij SBB terecht: 088 3380000 of info@s-bb.nl.

Als u vragen heeft over de inhoud van de specificatie, bijvoorbeeld over de fte- berekening of de organisatiestructuur, dan kunt u contact opnemen met SBB:  088 338 00 00 of via stagefonds@s-bb.nl.

Heeft u vragen over de subsidie of over het online aanvraagformulier? Neem dan contact op met DUS-I: