Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

Subsidie aanvragen 2017-2018

Van 17 augustus tot en met 1 oktober 2018 kon u de subsidie voor het schooljaar 2017-2018 aanvragen. De aanvraagperiode is verstreken. Aanvragen die na 1 oktober bij ons binnenkomen worden afgewezen.

De aanvragen worden beoordeeld op juistheid en compleetheid en de toegekende subsidies worden vervolgens door DUS-I uitgekeerd.

Hoogte subsidie

Het totaal beschikbare budget voor het studiejaar 2017-2018 is € 112 miljoen. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en van het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar. Dit wordt in november berekend nadat alle aanvragen zijn binnengekomen en beoordeeld. De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen.

Per opleiding is er een maximum bedrag. In de subsidieregeling zijn de opleidingen in categorieën verdeeld. Zie ook de wijzigingen op de regeling.

Categorie art. 2.4 A/B art. 2.4 C art. 2.4 D Maximum normbedrag
Normbedragen per categorie
A € 1.200 € 1.200
B € 1.500 € 1.500
C € 1.200 € 1.800 € 3.000
D € 1.500 € 2.500 € 4.000
E € 1.500 € 1.300 € 2.800
F € 1.200 € 1.300 € 1.000 € 3.500
G € 1.500 € 1.300 € 1.200 € 4.000

Aanpassingen subsidie

Na een evaluatie is de subsidieregeling aangepast. Door de verwachte behoefte aan nieuwe instroom worden stageplaatsen bij onderstaande opleidingen gestimuleerd:

  • Verpleegkundige hbo
  • Verpleegkundige mbo niveau 4
  • Verzorgende mbo niveau 3
  • Doktersassistent mbo niveau 4
  • Apothekersassistent mbo niveau 4
  • Tandartsassistent mbo niveau 4

Er wordt ook rekening gehouden met hogere kosten van opleidingen via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) in het mbo en duale opleidingen in het hbo. Omdat er geen stagevergoeding wordt betaald maar een salaris zijn de kosten voor de stageaanbieder hoger.

Lees meer over de aanpassingen en de subsidiebedragen in de subsidieregeling.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de vragen en antwoorden

Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u bij SBB terecht: 088 3380000 of info@s-bb.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de subsidie of het beleid rondom het Stagefonds Zorg? Neem dan contact op met DUS-I: