Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

Subsidie 2017-2018

Het budget voor het studiejaar 2017-2018 is € 112 miljoen. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en van het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar.

Alle aanvragen zijn beoordeeld. Hieronder staan de definitieve gerealiseerde plaatsen en de normbedragen per categorie. De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen.

Categorie

Gerealiseerde plaatsen

Normbedrag

A

10.120,63

€ 1.200,00

B

3.708,85

€ 1.348,15

C

11.491,82

€ 2.454,14

D

14.831,31

€ 2.602,28

E

843,11

€ 2.602,28

F

5.445,76

€ 2.892,63

G

2.216,75

€ 3.040,78

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de vragen en antwoorden. Zie ook:

Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u bij SBB terecht: 088 3380000 of info@s-bb.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de subsidie of het beleid rondom het Stagefonds Zorg? Neem dan contact op met DUS-I: