Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiairs te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

Nieuws 23 september 2020: gevolgen COVID-19

Nederland heeft te maken met de grote gevolgen van de uitzonderlijke uitbraak van het coronavirus COVID-19.

In de week van 5 oktober 2020 informeren wij u over de mogelijke impact die het coronavirus heeft op de beslistermijn van uw subsidie(aanvraag).

Subsidie 2019-2020

Het budget voor het studiejaar 2019-2020 is € 112 miljoen. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en van het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar.

Dit wordt in november berekend nadat alle aanvragen zijn ingediend en beoordeeld. De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen.

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling.

Per opleiding is een maximum normbedrag opgenomen in de regeling. In de subsidieregeling ziet u dat de opleidingen zijn opgedeeld in zeven categorieën. Per categorie zijn de maximum normbedragen als volgt opgebouwd:

Categorie

Art. 2.4 A
25%

Art. 2.4 B
26%

Art. 2.4 C
44%

Art. 2.4 D
5%

Max. bedrag
A € 1.300 € 1.300
B € 1.700 € 1.700
C € 1.300 € 2.000 € 3.300
D € 1.700 € 2.700 € 4.400
E € 1.700 € 1.700
F € 1.300 € 1.400 € 1.100 € 3.800
G € 1.700 € 1.400 € 1.300 € 4.400

Subsidie aanvragen

Vanaf 21 augustus 2020 tot en met 1 oktober 2020 kunt u subsidie aanvragen voor het schooljaar 2019-2020. U heeft van DUS-I een brief ontvangen met de link naar het vooringevulde, online aanvraagformulier en een persoonlijke code. Bekijk voor meer informatie het overzicht van alle aangeschreven stageaanbieders.

Aanvragen die na 1 oktober 2020 worden ingediend, worden afgewezen. Begin dus op tijd met uw aanvraag.

De voorbereiding bij SBB

De subsidie wordt voorbereid door SBB. Elk schooljaar inventariseert SBB via de scholen bij welke zorginstellingen studenten stage hebben gelopen. Daarnaast worden deze leerbedrijven gevraagd om de gegevens te controleren. DUS-I gebruikt de gegevens van SBB om de aanvraagformulieren vooraf in te vullen.

De uitvoering bij DUS-I

Als uw instelling voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u in augustus 2020 een aankondigingsbrief van DUS-I met een oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag.

Wilt u een erkend leerbedrijf worden? Kijk dan op de website van SBB.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de vragen en antwoorden. Meer informatie staat in de subsidieregeling.

Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u bij SBB terecht: 088 3380000 of info@s-bb.nl.

Als u vragen heeft over de inhoud van de specificatie, bijvoorbeeld over de fte- berekening of de organisatiestructuur, dan kunt u contact opnemen met SBB: 088 3380000 of via stagefonds@s-bb.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de subsidie of het beleid rondom het Stagefonds Zorg? Neem dan contact op met DUS-I: