Stagefonds Zorg

Met het Stagefonds Zorg kunnen zorgaanbieders mbo- en hbo-studenten meer stageplaatsen aanbieden en de stagebegeleiding verbeteren. Zo kunnen knelpunten op de arbeidsmarkt in de zorgsector worden opgelost of voorkomen.

Voor wie

Deze subsidie is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden voor:

 • verpleegkundigen
 • verzorgenden
 • sociaal agogische opleidingen 
 • doktersassistenten
 • apothekersassistenten
 • tandartsassistenten
 • zorgtechnicus
 • social work/sociaal werk (hbo)
 • sociaal pedagogisch hulpverlener
 • maatschappelijk werk en dienstverlening
 • bachelor medische hulpverlening
 • bachelor pedagogiek

De complete lijst met opleidingen vindt u in bijlagen 1 tot en met 4 van de subsidieregeling.

Belangrijke voorwaarden

 1. De stageaanbieder moet zorg leveren op basis van een van onderstaande wetten:
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Jeugdwet
  • Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  • Wet publieke gezondheid (GGD)
 2. Stageaanbieder van mbo-stages moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn
  • Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het mbo kunt u bij SBB terecht: 088 3380000 of info@s-bb.nl
  • Voor het verzorgen van enkel hbo-stages is geen erkenning nodig, wel dient men bij SBB geregistreerd te staan.
 3. Alleen voor een in de regeling opgenomen volledige opleiding
  U kunt alleen subsidie aanvragen voor stagiaires die stagelopen voor een in de regeling opgenomen volledige mbo- of hbo-opleiding. In de regeling vindt u een uitgebreid overzicht van alle studies die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling.

Budget studiejaar 2021-2022

Voor het studiejaar 2021-2022 is het budget eenmalig verhoogd met €63,5 miljoen naar €179,5 miljoen. Hiermee wil het kabinet stageaanbieders opnieuw meer financiële ruimte bieden voor het realiseren van stageplaatsen in de nafase van de COVID-19 pandemie.

Vastgestelde subsidie studiejaar 2021-2022

Tot en met 1 oktober 2022 kon u subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens studiejaar 2021-2022. U heeft hiervoor in december 2022 een vaststellingbrief ontvangen. De toegekende bedragen zijn vanaf dat moment uitbetaald.

De normbedragen voor het schooljaar 2021-2022 vindt u hieronder. Het normbedrag per gerealiseerde stageplaats is afhankelijk van het totaal aantal aangevraagde en gerealiseerde stageplaatsen.

Normbedragen per gerealiseerde stageplaats in schooljaar 2021-2022
Categorie Normbedrag
A €1.300,00
B €1.556,62
C €3.300,00
D €3.989,79
E €1.556,62
F €3.661,60
G €3.918,22

Subsidie aanvragen

U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen. Van 19 augustus tot en met 1 oktober 2022 kon u subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens studiejaar 2021-2022.

Hoelang duurt het?

Van aanvragen die aan alle voorwaarden voldoen en op tijd binnen zijn, berekent DUS-I alle subsidiebedragen medio november. Vanaf dan tot het einde van het jaar versturen we de beschikkingen en betalen we toegekende aanvragen uit.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling en de verlenging van de subsidieregeling.

Heeft u vragen over de inhoud van de specificatie, bijvoorbeeld over de fte-berekening of de organisatiestructuur? Neem dan contact op met SBB: 088 3380000 of stagefonds@s-bb.nl.

Heeft u andere vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.