Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiairs te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

Nieuws 12 oktober 2020: gevolgen COVID-19

Door de impact van het coronavirus COVID-19 is besloten om de beslistermijn voor de aanvragen met 13 weken te verlengen. De leerbedrijven die een aanvraag hebben ingediend, hebben een uitstelbrief ontvangen. De brief is gestuurd naar het emailadres van de contactpersoon.

Het SBB, onze partner in de uitvoering van het Stagefonds, beantwoordt eventuele vragen naar aanleiding van dit uitstel. U kunt contact met hen opnemen via: 088 33 80 056 of via stagefonds@s-bb.nl.

Subsidiebedrag 2019-2020

Het budget voor het studiejaar 2019-2020 is € 112 miljoen. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en van het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar.

Nu alle aanvragen zijn beoordeeld gelden de volgende normbedragen voor het studiejaar 2019-2020.

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling.
 

Categorie

Gerealiseerde plaatsen

Definitief normbedrag
A 10.108,63 € 1.047,63
B 6.215,91 € 969,93
C 10.584,11 € 2.328,94
D 19.257,10 € 2.251,24
E 1.964,75 € 969,93
F 6.034,22 € 2.978,64
G 2.585,16 € 2.900,94

Als u een aanvraag voor het studiejaar 2019-2020 heeft ingediend, ontving u uiterlijk in april 2021 van ons bericht.

Subsidie aanvragen

U kon tot en met 1 oktober 2020 subsidie aanvragen voor het schooljaar 2019-2020. U ontving van DUS-I een brief met de link naar het vooringevulde, online aanvraagformulier en een persoonlijke code. Bekijk voor meer informatie het overzicht van alle aangeschreven stageaanbieders.

De aanvraagtermijn is inmiddels verlopen. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Facturatie opdracht leveren gegevens onderwijsinstellingen

Door de impact van het coronavirus COVID-19 is besloten om de brief met de oproep tot facturatie pas begin 2021 te versturen. Deze oproep volgt normaal gesproken op een verzoek aan de onderwijsinstellingen om gegevens aan te leveren.

Dit besluit is in lijn met het uitstellen van de beslistermijn van het Stagefonds 2020.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de vragen en antwoorden. Meer informatie staat in de subsidieregeling.

Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u bij SBB terecht: 088 3380000 of info@s-bb.nl.

Als u vragen heeft over de inhoud van de specificatie, bijvoorbeeld over de fte- berekening of de organisatiestructuur, dan kunt u contact opnemen met SBB: 088 3380000 of via stagefonds@s-bb.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de subsidie of het beleid rondom het Stagefonds Zorg? Neem dan contact op met DUS-I: