Handleiding voor de vestiging

Met deze handleiding kunt u het aantal leerlingen en uren berekenen wanneer het aanvullend aanbod qua gemiddelde uren en deelnemers per week wisselt. Er wordt toegelicht hoe u tot een gewogen aantal uren en leerlingen komt voor de aanvraag.

Berekening gemiddeld aantal leerlingen en uren aanbod

De subsidie wordt berekend op basis van het gemiddelde gewogen aantal leerlingen en gewogen klokuren (60 minuten). Voor de weging wordt uitgegaan van 40 lesweken per volledig schooljaar. Begint u op 1 januari 2024? Dan is de weging 23 lesweken voor het eerste schooljaar. Deze weging gebruikt u bij de berekening voor de aanvraag. Dit is een ander aantal weken dan het aantal weken waarover u moet verantwoorden.

Categorie A-schoolvestiging

Categorie B-schoolvestiging

Resultaatverplichting en verantwoording

In de subsidieregeling voor de schooljaren 2023-2025 is een resultaatverplichting opgenomen van minimaal 5 uur gemiddeld per week voor  schoolvestigingen in categorie B, en minimaal 4 uur in het eerste schooljaar en een groeipad voor schoolvestigingen in categorie A. Het groeipad houdt in dat er in het eerste schooljaar een programma van het opgegeven aantal uren (minimaal 4) wordt gegeven en er het tweede schooljaar minimaal 1 uur aan toe wordt gevoegd.

U verantwoordt de uren en leerlingen aan de hand van een uren- en deelnameregistratie. Schoolvestigingen onder categorie A moeten aantonen dat het aantal leerlingen en uren dat in de aanvraag is opgegeven is bereikt voor minimaal 55 weken in 2 schooljaren. Schoolvestigingen onder categorie B moeten in de verantwoording laten zien dat het aantal opgegeven leerlingen in de aanvraag en een minimaal aanbod van 5 uur is aangeboden.

Op basis van de leerlingen- en urenregistratie wordt eventuele subsidie die te veel is uitgekeerd teruggevorderd. Op zowel de aangeboden uren als de deelnemende leerlingen wordt een marge van 25% toegepast. Wordt er bijvoorbeeld 30% minder uren aangeboden? Dan wordt er 5% van het subsidiebedrag over dat schooljaar teruggevorderd.

Alles over de verantwoording staat in de toelichting van de wijzigingsregeling onder 'Artikel 1 onderdeel H'.