Doorgroeiers

Bent u al gestart met een lokale coalitie? En biedt u in 2021/2022 al aanvullende activiteiten op de deelnemende schoolvestigingen? En hebben de deelnemende schoolvestiging(en) een positieve achterstandsscore? Dan kon u subsidie aanvragen voor de doorgroeiers.

Voorwaarden

  1. De activiteiten worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023.
  2. De activiteiten vinden plaats op een reguliere schooldag, buiten de normale onderwijstijd.
  3. U publiceert op de website een overzicht van de activiteiten die georganiseerd zijn.
  4. U ziet erop toe dat de personen die in de uitvoering werken met de leerlingen in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag.
  5. U spant zich ervoor in alle leerlingen op de scholen uit de lokale coalitie te laten deelnemen aan de aangeboden activiteiten.