School en omgeving 2022-2023

Kinderen en jongeren kunnen hun talenten het beste ontwikkelen in een stimulerende omgeving. De subsidieregeling School en omgeving heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Informatie over de regeling School en omgeving 2023-2025 vindt u op deze pagina.

Informatie over de regeling

Lees ook de informatie over de regeling en de specifieke voorwaarden die gelden voor starters, doorgroeiers en voorlopers.

Overzicht activiteitenperiode per categorie
Categorie Activiteitenperiode
Voorlopers 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023
Doorgroeiers 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023
Starters 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2025

Resultaten

De resultaten van de eerste aanvraagronde in het najaar van 2022 vindt u op de resultatenpagina en in de infographic (download als pdf).

Monitoring

De verplichtingen voor starters, doorgroeiers en voorlopers zijn verschillend. Subsidienemers ontvangen ruim van tevoren informatie over de procedure voor monitoring van uw subsidie. U vindt ook informatie hierover in de toekenningsbeschikking en op de pagina’s voor starters, doorgroeiers en voorlopers.

Overzicht steekproef en eindrapportage per categorie
Categorie Steekproef* Eindrapportage
Voorlopers Tweede kwartaal 2023 Uiterlijk 1 november 2023 via DUS-I formulier
Doorgroeiers Niet van toepassing Uiterlijk 1 november 2023 via DUS-I formulier en als verlengd is uiterlijk 1 maart 2024**
Starters Niet van toepassing Uiterlijk 26 september 2025 via DUS-I formulier en als verlengd is uiterlijk 1 maart 2024**

* DUS-I voert de steekproefcontrole uit door uw locatie te bezoeken. 25% van de toegekende voorlopers is onderdeel van deze controle.

** Voor de subsidieontvangers die de activiteitenperiode verlengd hebben tot 31 december 2023, is de uiterlijke inleverdatum van de eindrapportage 1 maart 2024. Zij krijgen in januari 2024 de link naar de rapportage gemaild.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier en stuur dit als bijlage mee bij het contactformulier.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

  • De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES.
  • De aanvrager toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.