Resultaten

Op deze pagina vindt u de resultaten van de aanvraagronde in het najaar van 2022 voor de regeling School en omgeving. Bekijk ook de infographic.

School en omgeving stimuleert scholen een samenwerking met lokale partijen te organiseren (een lokale coalitie) of een bestaand  buitenschools aanbod met een bestaande coalitie uit te breiden.

De regeling biedt ruimte voor starters om een activiteitenplan en coalitie te vormen, en voor doorgroeiers en voorlopers om in de coalitie het bestaand buitenschools aanbod uit te breiden of door te ontwikkelen. ƒ

  • Starters: Een regio of gebied dat nog niet gestart is met de uitvoering van een programma Rijke Schooldag en nog geen coalitie heeft gevormd.
  • Doorgroeiers: Een lokale coalitie met een goed lopend programma maar een beperkt aanbod en bereik.
  • Voorlopers: Een lokale coalitie met een goed lopend programma die binnen de regeling als preselectieregeling voorloper is aangemerkt.

Op deze pagina vindt u de resultaten van de aanvraagronde in het najaar van 2022.

Financiën
Starters Doorgroeiers Voorlopers
Toegekende aanvragen 35 49 44
Toegekend bedrag per aanvraag €75.000 €102.040 €599.318
Budget €2.625.000 €5.000.000 €26.370.000

De doorgroeiers bestaan uit 134 schoolvestigingen en werken samen met 135 maatschappelijke organisaties. De voorlopers bestaan uit 492  schoolvestigingen en werken samen met 191 maatschappelijke organisaties.

Ontwikkelgebieden 2022/2023

Ontwikkelgebieden 2022/2023 Doorgroeiers
Gekozen ontwikkelgebiedAantal
Cognitieve ontwikkeling25
Cultuur34
Oriëntatie op jezelf of op de wereld23
Sport43
Sociale ontwikkeling31
Brontabel als csv (149 bytes)

Ontwikkelgebieden 2022/2023

Ontwikkelgebieden 2022/2023 Voorlopers
Gekozen ontwikkelgebiedAantal
Cognitieve ontwikkeling37
Cultuur40
Oriëntatie op jezelf of op de wereld29
Sport43
Sociale ontwikkeling35
Brontabel als csv (149 bytes)

Leerlingenbereik

Leerlingenbereik
Leerlingen 2021-2022Extra leerlingen 2022-2023
Doorgroeiers2827015938
Voorlopers9596841222
Totaal12423857160
Brontabel als csv (121 bytes)

Landelijke spreiding van de penvoerders

Landelijke spreiding van de penvoerders
ProvinciePenvoerders
Groningen2
Friesland11
Drenthe1
Overijssel11
Flevoland5
Gelderland7
Utrecht11
Noord-Holland27
Zuid-Holland34
Zeeland2
Noord-Brabant8
Limburg9
Brontabel als csv (275 bytes)

Verhouding van de coalities

Verhouding van de coalities
Primair onderwijsVoortgezet onderwijsPrimair onderwijs en voortgezet onderwijs
Doorgroeiers29173
Voorlopers28412
Brontabel als csv (125 bytes)