Starters

Scholen konden in 2022 een starterssubsidie aanvragen om een lokale coalitie met andere schoolvestigingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties te vormen en om met elkaar een activiteitenplan te maken om een buitenschools aanbod aan te bieden.

Activiteitenplan en convenant

Heeft u een starterssubsidie ontvangen? En heeft u een coalitie gevormd en een activiteitenplan gemaakt? Zo levert u het activiteitenplan en het convenant aan om de subsidieverplichtingen af te ronden:

Op 1 februari 2023 ontvangen de contactpersonen en het bevoegd gezag van de starterssubsidie een bericht over hoe ze het activiteitenplan en het convenant moeten sturen. In het bericht staat een link naar een formulier waarmee de starters het activiteitenplan en het convenant naar DUS-I kunnen sturen. Wij controleren of het convenant en het activiteitenplan volledig zijn en voldoen aan de voorschriften. De school publiceert het convenant en het activiteitenplan op een publiek toegankelijke plaats.

Heeft de school een bevestiging van DUS-I ontvangen dat aan de voorwaarden is voldaan en heeft de school nog een deel van de subsidie over? Dan mag de school dit gebruiken voor andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Heeft u een starterssubsidie ontvangen, maar geen bericht ontvangen? Of wilt u het graag opnieuw ontvangen? Neem dan contact met ons op via rso@minvws.nl en zet het referentienummer van uw starterssubsidie in het onderwerpsveld.

Belangrijke voorwaarden

 1. Het convenant moet worden ondertekend door alle schoolvestigingen, gemeente(n) en maatschappelijke partners die het activiteitenplan ondersteunen en/of uitvoeren.  
 2. Alleen schoolvestigingen met een positieve achterstandsscore (cumi-score voor de sbao en vso schoolvestigingen) kunnen deelnemen aan de coalitie:
  1. Basisscholen met een positieve achterstandsscore (zie tabblad Tabel 1, kolom C in de tabel).

  2. Scholen voor voortgezet onderwijs met een positieve achterstandsscore (zie tabblad Tabel 1 in de tabel).

  3. Speciale scholen voor basisonderwijs (sbao), die meer dan 4 leerlingen hebben met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

  4. Scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (vso), die meer dan 4 leerlingen hebben met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

  5. Scholen in Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). Scholen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen geen subsidie aanvragen.

 3. In het activiteitenplan staan de activiteiten die bovenop de verplichte onderwijstijd worden aangeboden. De activiteiten moeten bijdragen aan de brede talentontwikkeling van leerlingen. Het zijn extra activiteiten die moeten compenseren wat deze doelgroep leerlingen niet vanuit zijn eigen omgeving aangeboden krijgt.
 4. De activiteiten van starters worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2022 tot en met uiterlijk 31 juli 2025. Het getekende convenant en het activiteitenplan stuurt u ons uiterlijk 26 september 2025.
 5. Starters publiceren het convenant en activiteitenplan op een openbaar toegankelijke plek.

Let op! In de volgende fase van het programma School en omgeving gelden mogelijk andere voorwaarden.