Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden

Door COVID-19 moesten zwembaden en ijsbanen gedeeltelijk sluiten. Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Om deze locaties te compenseren voor geleden verliezen, konden gemeenten gebruikmaken van de regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden COVID-19.

U kunt deze specifieke uitkering niet meer aanvragen.

Om de financiële gevolgen te verzachten was er voor 2020 €100 miljoen beschikbaar en €80 miljoen voor de eerste helft van 2021. Voor de periodes van 1 november tot en met 31 december 2021 en januari 2022 was €46 miljoen beschikbaar.

De specifieke uitkering werd verstrekt aan gemeenten voor de compensatie van het exploitatietekort dat een zwembad of een ijsbaan in de betreffende periodes heeft geleden. Dit tekort was het gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19.

Verantwoorden en vaststellen

Verantwoording ronde 3 (november/december 2021 en januari 2022)

Heeft u de eindverantwoording ingediend voor ronde 3? Dan ontvangt u uiterlijk in maart 2024 de vaststellingsbeschikking.

Heeft u nog niet de eindverantwoording ingediend voor ronde 3? Dan heeft u van DUS-I een bevestiging van uitstel voor SiSa 2023 ontvangen. Deze gemeenten moeten gebruikmaken van SiSa H25 om de verantwoording uiterlijk op 15 juli 2024 in te dienen. Meer informatie vindt u in de Invulwijzer SiSa 2023 (pagina's 409-411).

Verantwoording ronde 1 (2020) en/of ronde 2 (Q1 & Q2 2021)

Alle eindverantwoordingen voor ronde 1 en 2 zijn ingediend. DUS-I behandelt op dit moment nog enkele resterende aanvragen die uitstel hadden gekregen.

Heeft u nog geen bericht ontvangen over ronde 1 en/of 2? Dan ontvangt u uiterlijk in maart 2024 de vaststellingsbeschikking.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.