Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden

Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden.

Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten was er voor 2020 € 100 miljoen beschikbaar en € 80 miljoen voor de eerste helft van 2021.

Nieuws

Derde aanvraagronde

Er komt een nieuwe ronde om deze specifieke uitkering aan te vragen voor de periodes november-december 2021 en januari 2022. Zodra er meer bekend is vindt u informatie hierover op deze website.

Tweede aanvraagronde

Van 16 augustus 2021 tot en met 17 oktober 2021 kon er een aanvraag worden ingediend voor de tweede ronde, die gold voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. De bij ons bekende contactpersoon ontving hiervoor een link.

Eerste aanvraagronde

De aanvraagperiode voor 2020 is gesloten. Van de beschikbare € 100 miljoen is door 279 gemeenten € 84.113.803 aangevraagd. Er was dus voldoende budget om alle juiste en volledige aanvragen toe te kennen. De aanvragen worden zo snel mogelijk beoordeeld, beschikt en betaald. U ontving de beschikking uiterlijk 31 augustus 2021.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Zie ook de veelgestelde vragen.

Voor vragen kunt u ons mailen: spuk-ijz@minvws.nl.