Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden

Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden.

Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten was er voor 2020 € 100 miljoen beschikbaar en € 80 miljoen voor de eerste helft van 2021. Voor de periodes van 1 november tot en met 31 december 2021 en januari 2022 was € 46 miljoen beschikbaar.

De specifieke uitkering werd verstrekt aan gemeenten voor de compensatie van het exploitatietekort dat een zwembad of een ijsbaan in de betreffende periodes heeft geleden. Dit tekort was het gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19.

Het is niet meer mogelijk om deze specifieke uitkering aan te vragen.

Nieuws

26 september 2022

Het beschikbare budget voor de derde aanvraagronde is niet volledig uitgeput. Dit betekent dat we alle aanvragen die voldoen aan de criteria uit de regeling geheel kunnen toekennen. Op uiterlijk 18 december 2022 ontvangt elke gemeente de beslissing op de aanvraag.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.