Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden

Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden.

Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten was er voor 2020 €100 miljoen beschikbaar en €80 miljoen voor de eerste helft van 2021. Voor de periodes van 1 november tot en met 31 december 2021 en januari 2022 was €46 miljoen beschikbaar.

De specifieke uitkering werd verstrekt aan gemeenten voor de compensatie van het exploitatietekort dat een zwembad of een ijsbaan in de betreffende periodes heeft geleden. Dit tekort was het gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19.

Het is niet meer mogelijk om deze specifieke uitkering aan te vragen.

Verantwoorden en vaststellen

Verantwoording ronde 3 (november/december 2021 en januari 2022)

Heeft u in ronde 3 de specifieke uitkering aangevraagd? Dan moest u deze uiterlijk 15 juli 2023  verantwoorden. De verantwoording maakt deel uit van de gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa-systematiek onder H25. Meer informatie vindt u in de invulwijzer van SiSa 2022 (pagina's 366 en 367). DUS-I behandelt op dit moment de verantwoordingen.

Verantwoording ronde 1 (2020) en/of ronde 2 (Q1 & Q2 2021)

Alle eindverantwoordingen voor ronde 1 en 2 zijn ingediend. DUS-I behandelt op dit moment de aanvragen die uitstel hadden gekregen. De verantwoording maakte deel uit van de gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa-systematiek onder H16. Meer informatie vindt u in de invulwijzer van SiSa 2022 (pagina's 356 en 357).

Heeft u nog geen bericht ontvangen over ronde 1 en/of 2? Dan ontvangt u uiterlijk in maart 2024 de vaststellingsbeschikking.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.