Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden

Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden.

Vanwege de corona maatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 €100 miljoen beschikbaar en €80 miljoen voor de eerste helft van 2021.

Specifieke uitkering aanvragen

De specifieke uitkering kan worden aangevraagd van 1 april tot en met 31 mei 2021. Op 1 april heeft de contactpersoon van de gemeente een mail ontvangen met een link naar het aanvraagformulier.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door de gemeente. Daarbij worden de volgende gegevens gevraagd:

IJsbaan en/of zwembad beheert door een exploitant

  • Bewijsstuk doorlopende exploitatiebijdrage. Hiermee toont de gemeente aan dat de ijsbaan en/of het zwembad in 2020 een exploitatiebijdrage heeft ontvangen, en wat de hoogte hiervan is.
  • Toezegging steun. Dit is een brief, mail of beschikking waarin de gemeente aan de exploitant bevestigt voor welk bedrag steun is verleend of toegezegd in 2020.
  • Exploitatieoverzicht of winst- en verliesrekening 2020. Hierin staan de inkomsten en uitgaven van 2020 vermeld, waaruit moet blijken dat er verlies is geleden. Onderbouw hoe het aangevraagde bedrag is opgebouwd.

IJsbaan en/of zwembad in eigen beheer bij een gemeente

  • Goedgekeurde gemeentebegroting 2020, bij voorkeur zo goed als mogelijk toegespitst op de ijsbaan of het zwembad.
  • (Concept) jaarrekening 2020, bij voorkeur zo goed als mogelijk toegespitst op de ijsbaan of het zwembad.
  • Een begeleidend schrijven waaruit het aangevraagde bedrag blijkt.

Voor 1 september 2021 ontvangt u een beslissing op uw aanvraag. Wanneer het totaal van de aangevraagde uitkeringen het beschikbare budget overschrijdt, worden de aanvragen naar rato verleend.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Zie ook de vragen en antwoorden.

Voor vragen kunt u ons mailen: spuk-ijz@minvws.nl.