Documenten - Regeling specifieke uitkering sport

42 documenten over Regeling specifieke uitkering sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kan er extra subsidie worden aangevraagd als blijkt dat er aanvullende kosten zijn gemaakt?

Ja dit kan bij de SISA 2020 voor het eerst. Het is niet zeker of u hiervoor nog aanvullende subsidie krijgt.

Vraag en antwoord

Een gemeente bouwt een clubhuis en draagt deze zonder betaling over aan een sportclub. Mag de gemeente hiervoor subsidie aanvragen?

Ja dat is mogelijk. Er gelden wel voorwaarden.

Vraag en antwoord

Komen openbare sportvoorzieningen zoals trap- en basketbalveldjes in aanmerking voor de regeling?

Die komen in aanmerking voor zover het om voorzieningen gaat die worden gebruikt voor sport en met dat doel zijn aangelegd. 

Vraag en antwoord

Is de regeling door de 1e en 2e Kamer behandeld en vastgesteld?

De Specifieke Uitkering Sport is een ministeriële regeling. Deze worden, in tegenstelling tot formele wetten, direct vastgesteld ...

Vraag en antwoord

Hoe om te gaan met nieuw beleid en restantkredieten die nog niet in de begroting staan?

Bij sommige gemeentes is de begroting exclusief nieuw beleid en restantkredieten 2018 die in 2019 nog uitgevoerd moeten worden.

Vraag en antwoord

Niet alle activiteiten in de begroting komen in aanmerking voor de regeling. Hoe moeten deze kosten worden aangeven in de aanvraag?

De gemeenten moeten zo goed mogelijk kosten onderbouwen met stukken die aan de goedgekeurde gemeentelijke begroting zijn te ...

Vraag en antwoord

Komen huurkosten in aanmerking voor de regeling?

Als een gemeente een sportaccommodatie huurt van een niet winst-beogende instelling is deze huur vrijgesteld van btw. Deze ...

Vraag en antwoord

Mag een gemeente werken met een vrij investeringsvolume in de begroting?

Sommige gemeenten werken met een vrij investeringsvolume in de begroting waarin projecten benoemd staan die daar mogelijk ...

Vraag en antwoord

Hoe wordt er omgegaan met een investering waarbij de bestedingen over meerdere jaren uitgespreid wordt?

Voor ieder jaar moet apart een aanvraag worden ingediend. De kosten die verwacht worden voor 2019 mogen worden meegenomen in de ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als de werkelijke investering in zijn geheel een jaar wordt uitgesteld?

U kunt voor zowel 2019 als 2020 een aanvraag indienen. Het bedrag dat u voor 2019 teveel heeft gekregen zal tijdens de ...

Vraag en antwoord