Documenten - Regeling specifieke uitkering sport

24 documenten over Regeling specifieke uitkering sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Komen promotionele activiteiten ook in aanmerking voor de regeling?

Ja, als de promotionele activiteiten sportdeelname bevorderen zijn ze voor dat deel subsidiabel.

Vraag en antwoord

Moeten er gebruiksovereenkomsten worden gesloten of kan de gemeente de huurovereenkomst blijven gebruiken?

De gemeente kan zowel de huur- als de gebruikersovereenkomst hanteren.

Vraag en antwoord

Vallen de investeringskosten voor een clubhuis onder de subsidie?

De investeringskosten komen in aanmerking voor uitkering als het clubhuis noodzakelijk is voor de sportgerelateerde activiteiten.

Vraag en antwoord

Hoe weet een huurder of een sportaccommodatie btw-vrijgesteld is of btw-belast?

Dit blijkt uit de factuur van de verhuurder. Op de factuur moet het juiste btw-tarief of de vrijstelling staan. Als u denkt dat ...

Vraag en antwoord

Wat wordt er verstaan onder exploitatielasten?

Werkzaamheden (arbeid) direct gerelateerd aan het creëren en faciliteren van sportaanbod op sportaccommodaties, verricht tegen ...

Vraag en antwoord

Informatie over kostenposten Specifieke uitkering sport

Bij uw aanvraag moet u de kosten die zijn opgenomen in de begroting specificeren. Er zijn verschillende kostenposten.  In dit ...

Publicatie | 12-10-2018

Door verruiming van de btw-vrijstelling verandert het zogenaamde mengpercentage. Onder welke kostenpost kan ik het financiƫle nadeel dat hierdoor ontstaat opnemen?

U kunt dit nadeel opnemen bij Overige kosten. U moet aantonen hoe u dit bedrag heeft berekend en dat het gaat om een verandering ...

Vraag en antwoord

De looptijd van de regeling is vijf jaar. Vervalt daarna ook de verplichting van de btw-vrijstelling?

Nee, de btw-vrijstelling vloeit voort uit de Wet op de omzetbelasting 1968.

Vraag en antwoord

De regeling gaat uit van een btw-vrijstelling van 10 jaar. Wat als de accommodatie in deze periode een andere bestemming krijgt of belast verhuurd kan worden aan een commerciƫle huurder?

Als door een wijziging niet meer (helemaal) wordt voldaan aan de voorwaarden van de regeling, dan moet dit worden gemeld. Dit kan ...

Vraag en antwoord

Moet een gemeente voor de sportaangelegenheden btw-plichtig zijn (Sportbesluit) of zijn geweest om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nee, gemeenten moeten voldoen aan voorwaarden van de specifieke uitkering. Hoe voorheen de btw-positie was, is voor het kunnen ...

Vraag en antwoord