Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 vervallen.

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten daarom een uitkering aanvragen voor:

  • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties. Dit kan het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn.
  • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer van een accommodatie. Het kan gaan om gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en ingehuurde krachten zoals buurtsportcoaches en andere beheerders van accommodaties.

Aanvraagcriteria

  • De uitkering is bedoeld voor gemeenten.
  • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari en duren tot en met 31 december 2019.
  • Een activiteit mag niet óók worden gesubsidieerd door een andere regeling.
  • Er wordt geen uitkering gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
  • Er wordt geen uitkering gegeven voor activiteiten die recht hebben op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.
  • De specifieke uitkering wordt voor ten hoogste een jaar verleend.

Hoogte uitkering

De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief BTW.  In 2019 is er € 152 miljoen subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Gemeenten kunnen van 15 oktober 2018 tot en met 30 april 2019 online aanvragen. De SiSa-contactpersoon van de gemeente hebben hierover bericht van DUS-I ontvangen. Geen mail ontvangen? Mail dan met spuk-sport@minvws.nl

Het is niet mogelijk om op een andere manier aan te vragen. Doe dus geen aanvraag via het Subsidieplein of met het Formulier subsidieaanvraag VWS-subsidie.

Verantwoorden en vaststellen

De uitkering moet voor 15 juli 2020 worden verantwoord. Gemeenten krijgen hierover in januari 2020 meer informatie toegestuurd.

Herziening en vaststelling

Uiterlijk 31 januari 2021 vindt per gemeente een herziening en vaststelling plaats. Dit kan betekenen dat een gemeente een extra uitkering krijgt, of dat er een bedrag wordt teruggevorderd. De vaststelling verloopt via SiSa.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Door de omvang van de regeling is het helaas niet mogelijk om u persoonlijk te antwoorden. In plaats daarvan zijn er drie documenten met vragen en antwoorden opgesteld:

Heeft u een andere vraag waarbij het antwoord ook voor anderen interessant kan zijn? Mail deze naar spuk-sport@minvws.nl.