Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 vervallen.

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten daarom een uitkering aanvragen voor:

  • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties. Dit kan het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn.
  • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer van een accommodatie. Het kan gaan om gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en ingehuurde krachten zoals buurtsportcoaches en andere beheerders van accommodaties.

Aanvraagcriteria

  • De uitkering is bedoeld voor gemeenten.
  • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari en duren tot en met 31 december 2019.
  • Een activiteit mag niet óók worden gesubsidieerd door een andere regeling.
  • Er wordt geen uitkering gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
  • Er wordt geen uitkering gegeven voor activiteiten die recht hebben op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.
  • De specifieke uitkering wordt voor ten hoogste een jaar verleend.

Hoogte uitkering

De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief BTW.  In 2019 is er € 185 miljoen subsidie beschikbaar.

Afhandeling aanvragen

Aanlevertermijn voor aanvullende informatie met 2 weken verlengd.

Tijdens de Regiodagen Gemeentefinanciën bleek dat de oorspronkelijke aanlevertermijn voor aanvullende informatie te kort was. Daarom is besloten de termijn te verlengen tot 4 weken. De verleningsdatum is daarom ook met 4 weken opgeschoven naar 27 september 2019.

Aanleveren aanvullende informatie.

Gemeenten konden van 15 oktober 2018 tot en met 31 mei 2019 online aanvragen. Deze worden op dit moment beoordeeld. Aanvragers kunnen vanaf begin juli van DUS-I een verzoek voor aanvullende informatie ontvangen. U heeft dan maximaal 4 weken de tijd om deze informatie op te sturen. Als u dit niet of te laat doet, dan kan dit betekenen dat u een lager bedrag ontvangt. Of zelfs dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Het verzoek wordt per e-mail verstuurd aan de contactpersoon en aan het algemene e-mailadres van de gemeente. Ben u de komende tijd afwezig? Zorg er dan voor dat een collega het verzoek om informatie kan afhandelen.

Verantwoorden en vaststellen

De uitkering moet voor 15 juli 2020 worden verantwoord. Gemeenten krijgen hierover in januari 2020 meer informatie toegestuurd.

Herziening en vaststelling

Uiterlijk 31 januari 2021 vindt per gemeente een herziening en vaststelling plaats. Dit kan betekenen dat een gemeente een extra uitkering krijgt, of dat er een bedrag wordt teruggevorderd. De vaststelling verloopt via SiSa.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Bekijk ook de veelgestelde vragen:

Heeft u toch nog een vraag? Mail deze naar spuk-sport@minvws.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.