Resultaten

Op deze pagina vindt u de resultaten van de aanvraagrondes in de periode 2019 tot en met 2023 voor de regeling Specifieke uitkering stimulering sport. Er is ook een infographic beschikbaar.

De uitkeringen worden per jaar aangevraagd, verleend en verantwoord. Jaarlijks werd er meer aangevraagd dan er beschikbaar was. Hierdoor werd het voorschotbedrag naar rato verdeeld onder de aanvragers. Tot op heden heeft DUS-I bij de verantwoording nog geen ratoverdeling toegepast.

Aangevraagde uitkeringen

Gemeenten konden de uitkering aanvragen voor:

  • Onroerende zaken: de nieuwbouw, renovatie en onderhoud van sportaccommodaties.
  • Roerende zaken voor sportbeoefening en sportstimulering: de aankoop van (sport)materialen, dienstverlening door derden, en beheer en exploitatie.
  • Overige kosten: het financiĆ«le nadeel door het veranderde mengpercentage, de kosten van verbonden lichamen (met name sportbedrijven) en overige kostenposten die niet vallen onder een van de andere kostencategorieĆ«n.

Aangevraagde uitkeringen

Aangevraagde uitkeringen (miljoen euro)
20192020202120222023
Onroerende zaken142,2156,1168,9186194,8
Roerende zaken44,440,338,239,446
Overige kosten42,241,734,932,736
Brontabel als csv (151 bytes)

Aangevraagde uitkeringen

Aangevraagde uitkeringen (miljoen euro)
20192020202120222023
Nieuwbouw71,884,495,599,4100,2
Renovatie29,932,535,348,654,1
Onderhoud40,539,238,13840,5
Aankoop (sport)materialen5,96,36,34,65
Dienstverlening door derden1211,610,69,710,5
Beheer en exploitatie26,522,421,325,130,5
Mengpercentage11,611,210,810,5
Verbonden lichamen1810,96,813,6
Overig12,112,815,111,9
Brontabel als csv (382 bytes)

Bedragen

In onderstaande grafiek ziet u per jaar de aangevraagde, verleende en vastgestelde uitkeringsbedragen van de toegekende aanvragen. In alle jaren is er meer aangevraagd dan het subsidieplafond, en daarom zijn de aanvragen naar rato verleend. De verleende bedragen zijn ieder jaar gelijk aan het subsidieplafond in het betreffende jaar.

Uitkeringen

Uitkeringen (miljoen euro)
AangevraagdVerleendVastgesteld
2019227,7185117,6
2020238,2188132,2
2021242182132,8
2022258,2185155,6
2023276,8184

Voor 2022 zijn nog niet alle verantwoordingen afgehandeld. Het vastgestelde bedrag voor dat jaar is dus nog niet definitief.

Brontabel als csv (138 bytes)

Toegekende aanvragen

Door fusies van gemeenten is het aantal aanvragen in de loop der jaren afgenomen. Sinds 1 januari 2023 zijn er 342 Nederlandse gemeenten.

Toegekende aanvragen

Toegekende aanvragen per jaar
Toegekende aanvragen
2019347
2020354
2021335
2022332
2023325
Brontabel als csv (73 bytes)

Spreiding toegekende aanvragen in 2023

Spreiding toegekende aanvragen in 2023 per provincie
ProvincieToegekende aanvragen
Groningen10
Friesland18
Drenthe11
Overijssel25
Flevoland6
Gelderland48
Utrecht22
Noord-Holland40
Zuid-Holland49
Zeeland13
Noord-Brabant55
Limburg28
Brontabel als csv (290 bytes)

Aantal aanvragen in 2023

Aantal aanvragen in 2023 per provincie
ProvincieToegekende aanvragenNiet aangevraagd
Drenthe111
Flevoland60
Friesland180
Gelderland483
Groningen100
Limburg283
Noord-Brabant551
Noord-Holland404
Overijssel250
Utrecht224
Zeeland130
Zuid-Holland491
Brontabel als csv (245 bytes)