Specifieke uitkering Sportakkoord

In 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

In dit akkoord is de ambitie uitgesproken om de komende jaren voortgang te boeken op de volgende 6 speerpunten:

 • Inclusief sporten & bewegen
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Vaardig in bewegen
 • ‘Topsport die inspireert’

De regeling Sportakkoord liep tot 1 januari 2023.

Specifieke uitkering 2022 aanvragen

U kunt de specifieke uitkering niet meer aanvragen. Dit kon tot en met 8 november 2021.

Hoogte uitkering

Het budget hangt af van het inwoneraantal op 1 januari 2019.

Uitvoeringsbudget per jaar voor gemeenten tot:

 • 20.000 inwoners: € 10.000
 • 40.000 inwoners: € 20.000
 • 60.000 inwoners: € 30.000
 • 80.000 inwoners: € 40.000
 • 100.000 inwoners: € 50.000
 • 130.000 inwoners: € 60.000
 • 200.000 inwoners: € 80.000
 • 225.000 inwoners: € 120.000
 • Meer dan 225.000 inwoners: € 200.000

Voor het jaar 2021 is extra geld beschikbaar voor het sportakkoord en de bedragen die voor het inwonersaantal beschikbaar zijn, zijn verdubbeld. Voor de gemeentes die gecompenseerd moesten worden voor 2020, zijn de bedragen iets lager.

Wilt u weten op welk bedrag uw gemeente recht heeft in 2021? Bekijk dan de wijzigingsregeling.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

De verantwoording over de uitkering maakt deel uit van de jaarlijkse gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa-systematiek.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.