Specifieke Uitkering Sportakkoord

In 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin is de ambitie uitgesproken om de komende jaren voortgang te boeken op zes speerpunten.

Deze speerpunten zijn:

 • Inclusief sporten & bewegen
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Vaardig in bewegen
 • ‘Topsport die inspireert’

De Regeling Sportakkoord loopt tot 1 januari 2023.

Specifieke uitkering aanvragen

Er is voor 2021 een specifieke uitkering beschikbaar voor lokale en regionale sportakkoorden. De G5 krijgt budget voor Living Labs.

De uitkering kon tot en met 8 november 2020 online worden aangevraagd. De contactpersoon voor deze regeling ontving in de week van 26 oktober van DUS-I een e-mail met een hyperlink naar het formulier.

Bij de aanvraag moet u een ondertekende intentieverklaring meesturen. Deze is al verstuurd aan de contactpersonen.

Hoogte uitkering

Het budget hangt af van het inwoneraantal op 1 januari 2019.

Uitvoeringsbudget per jaar voor gemeenten tot:

 • 20.000 inwoners: € 10.000
 • 40.000 inwoners: € 20.000
 • 60.000 inwoners: € 30.000
 • 80.000 inwoners: € 40.000
 • 100.000 inwoners: € 50.000
 • 130.000 inwoners: € 60.000
 • 200.000 inwoners: € 80.000
 • 225.000 inwoners: € 120.000
 • Meer dan 225.000 inwoners: € 200.000

Update 3 maart 2021: Voor het jaar 2021 zijn er extra middelen vrijgemaakt voor het sportakkoord. Ook zijn de bedragen die voor het inwonersaantal beschikbaar zijn verdubbeld. Voor de gemeentes die gecompenseerd moesten worden voor 2020, zullen de bedragen iets lager zijn.

Wilt u weten op welk bedrag uw gemeente recht heeft in 2021? Bekijk dan de wijzigingsregeling.

Meer informatie

De complete informatie staat in de regeling.

De verantwoording over de uitkering maakt deel uit van de jaarlijkse gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa systematiek.

Voor meer informatie over het sportakkoord kunt u terecht op www.sportengemeenten.nl
Vragen over de regeling kunt u stellen via SPUKSportakkoord@minvws.nl of 070 3405566.