Specifieke uitkering Sportakkoord

In 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

U kunt deze specifieke uitkering niet meer aanvragen.

In dit akkoord is de ambitie uitgesproken om de komende jaren voortgang te boeken op de volgende 6 speerpunten:

  • Inclusief sporten & bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Vaardig in bewegen
  • ‘Topsport die inspireert’

De regeling Sportakkoord liep tot 1 januari 2023.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling.

De verantwoording over de uitkering maakt deel uit van de jaarlijkse gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa-systematiek.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.