Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

Subsidie aanvragen 2017-2018

Van 17 augustus tot en met 1 oktober 2018 kunt u de subsidie voor het schooljaar 2017-2018 aanvragen. Maak gebruik van het vooringevulde, online aanvraagformulier. U ontvangt van ons een brief met de link naar het formulier. Het papieren handtekeningenblad is dit jaar vervangen door digitale ondertekening.

De aanvrager is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de subsidie. Aanvragen die na 1 oktober bij ons binnenkomen worden afgewezen, dus begin op tijd.

De voorbereiding bij SBB

De subsidie wordt voorbereid door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Elk schooljaar inventariseert SBB via de scholen bij welke zorginstellingen studenten stage hebben gelopen. Daarna wordt deze leerbedrijven gevraagd de gegevens te controleren. DUS-I gebruikt dit om de aanvraagformulieren voor in te vullen.

Meer informatie over de voorbereiding staat op de website van SBB.

De uitvoering bij DUS-I

SBB en het Ministerie van VWS bepalen welke instellingen voldoen aan de subsidievoorwaarden. Deze erkende leerbedrijven ontvangen op 17 augustus een brief van DUS-I. Hierin staat een link naar het aanvraagformulier. De aanvragen worden beoordeeld op juistheid en compleetheid en de toegekende subsidies worden vervolgens door DUS-I uitgekeerd.

Heeft u op 17 augustus geen brief ontvangen en wilt u subsidie aanvragen? Mail ons dan: stagefonds@minvws.nl. Als u een erkend leerbedrijf wilt worden, kijk dan op de website van SBB.

Hoogte subsidie

Het totaal beschikbare budget voor het studiejaar 2017-2018 is € 112 miljoen. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en van het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar. Dit wordt in november berekend nadat alle aanvragen zijn binnengekomen en beoordeeld. De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen.

Per opleiding is er een maximum bedrag. In de subsidieregeling zijn de opleidingen in categorieën verdeeld. Zie ook de wijzigingen op de regeling.

Categorie art. 2.4 A/B art. 2.4 C art. 2.4 D Maximum normbedrag
Normbedragen per categorie
A € 1.200 € 1.200
B € 1.500 € 1.500
C € 1.200 € 1.800 € 3.000
D € 1.500 € 2.500 € 4.000
E € 1.500 € 1.300 € 2.800
F € 1.200 € 1.300 € 1.000 € 3.500
G € 1.500 € 1.300 € 1.200 € 4.000

Aanpassingen subsidie

Na een evaluatie is de subsidieregeling aangepast. Door de verwachte behoefte aan nieuwe instroom worden stageplaatsen bij onderstaande opleidingen gestimuleerd:

  • Verpleegkundige hbo
  • Verpleegkundige mbo niveau 4
  • Verzorgende mbo niveau 3
  • Doktersassistent mbo niveau 4
  • Apothekersassistent mbo niveau 4
  • Tandartsassistent mbo niveau 4

Er wordt ook rekening gehouden met hogere kosten van opleidingen via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) in het mbo en duale opleidingen in het hbo. Omdat er geen stagevergoeding wordt betaald maar een salaris zijn de kosten voor de stageaanbieder hoger.

Lees meer over de aanpassingen en de subsidiebedragen in de subsidieregeling.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de vragen en antwoorden

Vragen over de voorbereiding, bijvoorbeeld over de gegevens in het vooringevulde aanvraagformulier, kunt u stellen aan SBB: 088 3380000 of stagefonds@s-bb.nl.

Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u ook bij SBB terecht: 088 3380000 of info@s-bb.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de subsidie of het beleid rondom het Stagefonds Zorg? Neem dan contact op met DUS-I: