De regeling 'Sterk techniekonderwijs 2020-2023' bevat voorwaarden voor het verstrekken van subsidie aan het bevoegd gezag van vmbo-scholen. Dit moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio.

Regeling 2018-2019

Op 12 september 2018 zijn de kaders gepubliceerd. Deze kunt u bekijken in de regeling.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode liep tot en met 31 maart 2019. Alle 78 regio’s hebben een aanvraag ingediend. 

Vervolg subsidietraject

  • Alle plannen worden getoetst op volledigheid.
  • Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen.
  • Op 29 mei bespreekt de beoordelingscommissie alle plannen en schrijft het een advies.
  • Voor 1 juli krijgen de regio’s bericht of hun plan is goedgekeurd.

De indieners van een afgewezen aanvraag kunnen voor 1 oktober 2019 een nieuwe aanvraag indienen. 

Aanvullende bekostiging

Vmbo-scholen met een profiel PIE, BWI of M&T hebben in 2018 en 2019 een aanvullende bekostiging ontvangen om te investeren in het techniekonderwijs. Deze tegemoetkoming wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) toegekend op basis van het aantal leerlingen in 2017 en 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt de volgende pagina's raadplegen:

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.