Een goed werkende technieksector is belangrijk. Alle vmbo-techniekscholen gaan daarom vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio. Zo wordt een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod vormgegeven.

Regeling 2018-2019

In 2018 en 2019 ontvangen alle scholen met een technisch profiel extra geld om te investeren in het techniekonderwijs. U hoeft hiervoor niets te doen. Dit geld is bedoeld voor:

  • het aanschaffen van inventaris en materiaal dat noodzakelijk is voor het verzorgen van technisch vmbo en het afnemen van examens;
  • het inzetten van personeel om technisch vmbo en beroepsgerichte keuzevakken te verzorgen;
  • het ontwikkelen van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken;
  • het vergroten van de instroom van leerlingen in het technisch vmbo;
  • het aantrekken en professionaliseren van leraren voor het technisch vmbo;
  • het verbeteren van de aansluiting van het technisch vmbo met het middelbaar beroepsonderwijs.

Er is ook een aanvullende subsidie om de regeling 2020-2023 voor te bereiden.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode liep tot en met 31 maart 2019. Alle 78 regio’s hebben een aanvraag ingediend. 

Vervolg  subsidietraject

  • Alle plannen worden getoetst op volledigheid.
  • Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen.
  • Op 29 mei bespreekt de hele beoordelingscommissie alle plannen door en schrijven een advies.
  • Voor 1 juli krijgen de regio’s bericht of hun plan is goedgekeurd.

De afgewezen aanvragen kunnen voor 1 oktober 2019 een vernieuwde aanvraag indienen. 

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.