Sterk techniekonderwijs

De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023 moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Subsidie verantwoorden

De penvoerder moest uiterlijk op 1 november 2021 een voortgangsrapportage indienen. Daarnaast moeten aan het eind van de looptijd een eindverslag en een financiële verantwoording zijn ingediend. 

De penvoerder heeft in september 2021 een e-mail met een link ontvangen. Hiermee kon u tot en met 1 november de voortgangsrapportage indienen.

De einddatum van de transitiefase is verschoven van 31 december 2023 naar 1 augustus 2024. Dit betekent dat u de eindrapportage uiterlijk 31 december 2024 moet indienen. Meer informatie over de wijzigingen vindt u in deze brief van minister Slob aan de scholen.

Meldingsplicht

De subsidieontvanger moet direct feiten en omstandigheden melden die van belang kunnen zijn voor de subsidieverstrekking. Bijvoorbeeld als activiteiten niet op tijd, niet geheel, of helemaal niet worden uitgevoerd. U kunt dit melden via sto.dus-i@minvws.nl. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt de volgende pagina's raadplegen:

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.