De regeling 'Sterk techniekonderwijs 2020-2023' bevat voorwaarden voor het verstrekken van subsidie aan het bevoegd gezag van vmbo-scholen. Dit moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio.

Subsidie aanvragen

De aanvraagtermijn is verstreken. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Vervolg subsidietraject

  • Alle plannen worden getoetst op volledigheid (oktober 2019).

  • Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen (oktober – november 2019).

De regio’s ontvangen voor 1 januari bericht of hun plan is goedgekeurd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt de volgende pagina's raadplegen:

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.