Sterk techniekonderwijs 2020-2024

De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2024 moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Alle vmbo-techniekscholen werken sinds 2020 samen met partners in de regio.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Eindverslag

De penvoerder stelt na afloop van het project een eindverslag en een financiële verantwoording op. Begin 2025 vindt u hier op deze pagina een format voor en ontvangt de contactpersoon van de regio een e-mail met een link om dit bij ons in te dienen.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier en stuur dit als bijlage mee bij het contactformulier.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de volgende pagina's:

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.