Een goed werkende technieksector is belangrijk. Alle vmbo-techniekscholen gaan daarom vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio. Zo wordt een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod vormgegeven.

Regeling 2018-2019

In 2018 en 2019 ontvangen alle scholen met een technisch profiel extra geld om te investeren in het techniekonderwijs. U hoeft hiervoor niets te doen. Dit geld is bedoeld voor:

  • het aanschaffen van inventaris en materiaal dat noodzakelijk is voor het verzorgen van technisch vmbo en het afnemen van examens;
  • het inzetten van personeel om technisch vmbo en beroepsgerichte keuzevakken te verzorgen;
  • het ontwikkelen van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken;
  • het vergroten van de instroom van leerlingen in het technisch vmbo;
  • het aantrekken en professionaliseren van leraren voor het technisch vmbo; en
  • het verbeteren van de aansluiting van het technisch vmbo met het middelbaar beroepsonderwijs.

Er is ook een aanvullende subsidie om de regeling 2020-2023 voor te bereiden.

Meer informatie staat in de regeling.

Regeling 2020-2023

Van 1 tot en met 31 maart 2019 kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van plannen voor goed, actueel en innovatief techniekonderwijs. Deze aanvraag wordt gedaan door regio's bestaande uit vmbo-scholen, mbo-instellingen, bedrijven en lokale overheden. Onderdeel van de aanvraag zijn een regionale visie, een activiteitenplan en een begroting.

Van 1 tot en met 31 oktober 2018 kunnen regio's online registreren. In november volgt een voorbeeld van het aanvraagformulier. Als hulpmiddelen bij uw aanvraag kunt u dan ook formats voor een plan van aanpak, de regiovisie, de samenwerkingsovereenkomst en de begroting downloaden.

Meer informatie staat in de brochure Samen werken aan sterk techniekonderwijs. U kunt ook de regeling inzien.

Registreren

Meer informatie

Voor scholen en regio’s is kosteloos ondersteuning beschikbaar op regionaal niveau om te helpen bij het maken van de plannen. Daarbij kan het gaan om inhoudelijk advies, ondersteuning op strategisch niveau of procesniveau, maar ook specifieke ondersteuning op basis van een thema.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.