Bijlage aanvullende subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2020

In deze bijlage bij de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties staan de maatregelen waarvoor aanvullende subsidie kan worden aangevraagd.