Infographic Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2020

De belangrijkste cijfers over 2020 overzichtelijk vormgegeven.