Kostenoverzicht BOSA aanvraag 2022 artikel 11 en 12

Gebruik dit kostenoverzicht bij de subsidieaanvraag Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2022 (artikel 11 en 12).