Bijlage aanvullende subsidie BOSA 2023

In deze bijlage bij de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties staan de maatregelen waarvoor in 2023 aanvullende subsidie kan worden aangevraagd.