De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling.

Een ontwikkelingsvraagstuk van de school en/of bevoegd gezag is het vertrekpunt voor het volgen van een masteropleiding. Leraren volgen met subsidie een masteropleiding in teamverband waardoor zij samen kunnen reflecteren en ook na de opleiding een kritische vriend hebben binnen de school of het schoolbestuur. Gedurende een jaar na de opleiding krijgen de leraren vanuit de Teambeurs tijd om aan het ontwikkelvraagstuk te werken. Ook andere leraren in het schoolteam, die geen master volgen, kunnen met deze subsidie meer betrokken worden in het leerproces en de schoolontwikkeling.

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs bestaat uit twee onderdelen waarvoor separaat subsidie kan worden ontvangen: subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding en de subsidie voor het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling.

Het subsidieplafond tot 1 september 2018 is 11,7 mln. Het subsidieplafond voor het studiejaar 2018/2019 wordt voorafgaand aan het studiejaar gepubliceerd.

Bekijk de subsidieregeling.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 15 oktober 2018. Aanvragen buiten deze periode worden afgewezen.