Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Samen vormen zij partnerschappen waarbinnen studenten voor een groot deel in de school worden opgeleid tot leraar.

Nederland kent een steeds completer stelsel van partnerschappen voor Samen Opleiden & Professionaliseren. Het streven is om op termijn alle studenten van lerarenopleidingen op te leiden binnen opleidingsscholen. Hiervoor is in een aantal regio’s nieuwe partnerschappen nodig.

Voor aspirant-opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool.

De regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 is gewijzigd. In schooljaar 2022/2023 is er subsidie voor 13 nieuwe aspirant-opleidingsscholen.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Rond 1 december 2022 ontving u de beslissing op uw aanvraag.

Begeleiding

DUS-I biedt aspirant opleidingsscholen een begeleidingstraject aan. Dit traject bestaat uit  een jaarlijks monitorgesprek. De eerste drie gesprekken vinden plaats in mei/juni en het laatste gesprek in februari/maart. Ter voorbereiding op de eerste drie gesprekken levert de aspirant-opleidingsschool een reflectie aan op de ontwikkeling naar volwaardige opleidingsschool en basiskwaliteit.

Het begeleidingsgesprek in februari/maart van het laatste jaar van de aspirantfase is ter voorbereiding op de beoordelingsgerichte peer review. Ter voorbereiding op dit gesprek levert de aspirant-opleidingsschool een concept aan van haar kritische reflectie op de gerealiseerde basiskwaliteit. In dit gesprek ontvangt de aspirant-opleidingsschool gerichte feedback op de zichtbaarheid van basiskwaliteit en wat er eventueel nog nodig is om deze zichtbaar te maken.

De aspirant-opleidingsschool ontvangt van DUS-I jaarlijks een uitnodiging voor het begeleidingsgesprek.

Beoordelingsgerichte peer review

De beoordelingsgerichte peer review vindt plaats in de periode april-mei van het laatste jaar van de aspirantfase. Voor deze review levert de aspirant-opleidingsschool een dossier aan waarover zij een gesprek voert met een panel van drie experts samen opleiden. Het panel beoordeelt op basis van het dossier en het gesprek of de aspirant-opleidingsschool basiskwaliteit gerealiseerd heeft zoals deze is beschreven in het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie.

Meer informatie over de beoordelingsgerichte peer review vindt u in de procedurebeschrijving en het webinar. In het format voor de kritische reflectie beschrijft u de wijze waarop het aspirant-partnerschap voldoet aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het Kwaliteitskader.

Subsidie verantwoorden

U verantwoordt de subsidie met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Als u de activiteiten volledig hebt uitgevoerd en aan de verplichtingen hebt voldaan, kunt u het niet aangewende deel van de subsidie besteden aan andere activiteiten waarvoor u bekostiging wordt verstrekt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de gewijzigde subsidieregeling.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Het subsidieproces

Alle stappen in een overzicht