Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie

Dit document beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan.