Er kan geen nieuwe subsidie meer worden aangevraagd voor aspirant-opleidingsscholen. Voor zover bekend komt er ook geen nieuwe aanvraagronde.

Als u al subsidie ontvangt, dan kunt u via DUO subsidie aanvragen voor het aantal opgeleide studenten.

Aanvragen subsidie voor opgeleide studenten

Een aspirant-opleidingsschool die subsidie heeft gekregen ontvangt de eerste twee jaar een vast bedrag per schooljaar. Het derde en/of vierde jaar wordt subsidie gegeven voor het aantal studenten dat het schooljaar daarvoor is opgeleid. Deze subsidie kunt u voor 1 oktober bij DUO aanvragen. Meer informatie vindt u op de site van DUO.

Ondersteuning

Tijdens de subsidieperiode kunnen aspirant-opleidingsscholen via DUS-I twee keer een feedbackgesprek krijgen. Het eerste gesprek, halverwege de subsidieperiode, staat in het teken van de ontwikkeling tot een volwaardige opleidingsschool. Het gesprek heeft het karakter van een peer review en is gericht op de vragen en ontwikkeling van uw aspirant-opleidingsschool. Het gesprek is niet gericht op de NVAO-beoordeling.

In het tweede gesprek kunt u feedback krijgen op het concept informatiedossier dat u bij de NVAO gaat aanleveren. Dit gesprek vindt plaats in het najaar voorafgaand aan de NVAO-beoordeling. Beide gesprekken vinden plaats met een commissielid en een adviseur van DUS-I.

De aspirant-opleidingsscholen ontvangen voor beide gesprekken vanzelf een uitnodiging. U bent niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ocwsubsidies@minvws.nl.  

Verantwoorden

De penvoerder neemt de subsidie op in Model G1 van het jaarverslag waarin alle inkomsten en uitgaven staan. Er hoeft dus geen apart (inhoudelijk) jaarverslag voor de opleidingsschool te worden opgesteld. Er moet worden aangegeven of de activiteiten waarvoor de subsidie is bedoeld zijn uitgevoerd.

Meer informatie kunt u vinden in artikel 16 van de regeling. Ook weten de financiële afdeling binnen een school en de accountants hier meer over.

Regelgeving

De volledige regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen vindt u op wetten.overheid.nl.