Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Voor aspirant-opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool.

Aanvragen subsidie

De regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 is gewijzigd. U kon tot 1 september 2020 (dus uiterlijk op 31 augustus) subsidie aanvragen om te starten als aspirant-opleidingsschool in het schooljaar 2020/2021.

De gespreksdagen waarop u uw aanvraag mondeling kunt toelichten aan de commissie zijn dit jaar gepland op 15, 16, 17 en 18 september. Zo snel mogelijk nadat u uw definitieve aanvraag heeft ingestuurd, ontvangt u hiervoor een uitnodiging met een specifieke datum en tijdstip.  

Aanvragen subsidie voor opgeleide studenten

Een aspirant-opleidingsschool ontvangt het derde en/of vierde jaar subsidie voor het aantal studenten dat het schooljaar daarvoor is opgeleid. Deze subsidie kunt u tot 1 oktober bij DUO aanvragen. Meer informatie vindt u op de site van DUO.

Ondersteuning

Tijdens de subsidieperiode kunnen aspirant-opleidingsscholen via DUS-I twee keer een feedbackgesprek krijgen. Het eerste gesprek, halverwege de subsidieperiode, staat in het teken van de ontwikkeling tot opleidingsschool. Het gesprek heeft het karakter van een zogeheten ‘peerreview’ en is gericht op de vragen en ontwikkeling van uw aspirant-opleidingsschool. De NVAO-beoordeling maakt geen onderdeel uit van het gesprek.

In het tweede gesprek kunt u feedback krijgen op het concept van het informatiedossier dat u bij de NVAO gaat inleveren. Dit gesprek vindt plaats in het najaar voorafgaand aan de NVAO-beoordeling. Beide gesprekken vinden plaats met een commissielid en een adviseur van DUS-I.

De aspirant-opleidingsscholen ontvangen voor beide gesprekken een uitnodiging. U bent niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ocwsubsidies@minvws.nl.  

Verantwoorden

De penvoerder neemt de subsidie op in Model G1 van het jaarverslag, waarin alle inkomsten en uitgaven staan. Er hoeft dus geen apart (inhoudelijk) jaarverslag voor de opleidingsschool te worden opgesteld. Er moet worden aangegeven of de activiteiten, waarvoor de subsidie is bedoeld, zijn uitgevoerd.

Meer informatie kunt u vinden in artikel 6 van de regeling. Ook weten de financiële afdeling binnen een school en de accountants hier meer over.

Regelgeving

De volledige regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen vindt u op wetten.nl.