Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Samen vormen zij partnerschappen waarbinnen studenten voor een groot deel in de school worden opgeleid tot leraar.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Nederland kent een steeds completer stelsel van partnerschappen voor Samen Opleiden & Professionaliseren. Het streven is om op termijn alle studenten van lerarenopleidingen op te leiden binnen opleidingsscholen.

Begeleiding

DUS-I biedt aspirant partnerschappen een begeleidingstraject aan. Dit traject bestaat uit een jaarlijks monitorgesprek. De eerste drie gesprekken vinden plaats in mei/juni en het laatste gesprek in februari/maart. Ter voorbereiding op de eerste drie gesprekken levert het aspirant-partnerschap een reflectie aan op de ontwikkeling naar de basiskwaliteit.

Het begeleidingsgesprek in februari/maart van het laatste jaar van de aspirantfase is ter voorbereiding op de beoordelingsgerichte peer review. Ter voorbereiding op dit gesprek levert het aspirant-partnerschap een concept aan van haar Zelfevaluatie Basiskwaliteit. In dit gesprek ontvangt het aspirant-partnerschap gerichte feedback op de zichtbaarheid van basiskwaliteit in de zelfevaluatie en wat er eventueel nog nodig is om deze meer zichtbaar te maken.

Het aspirant-partnerschap ontvangt van DUS-I jaarlijks een uitnodiging voor het begeleidingsgesprek.

Beoordelingsgerichte peer review

De beoordelingsgerichte peer review vindt plaats in de periode april-mei van het laatste jaar van de aspirantfase. Voor deze review levert het aspirant-partnerschap een dossier aan waarover zij een gesprek voert met een panel van drie experts samen opleiden uit de Commissie beoordelingsgerichte peer review. Het panel beoordeelt op basis van het dossier en het gesprek of het aspirant-partnerschap de basiskwaliteit gerealiseerd heeft zoals deze is beschreven in het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie.

Meer informatie over de beoordelingsgerichte peer review vindt u in de procedurebeschrijving en het webinar. In het format voor de Zelfevaluatie Basiskwaliteit beschrijft u de wijze waarop het aspirant-partnerschap voldoet aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het Kwaliteitskader.

Lees ook het verslag van bevindingen 2023 van de Commissie beoordelingsgerichte peer review.

Subsidie verantwoorden

U verantwoordt de subsidie met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Als u de activiteiten volledig hebt uitgevoerd en aan de verplichtingen hebt voldaan, kunt u het niet aangewende deel van de subsidie besteden aan andere activiteiten waarvoor u bekostiging wordt verstrekt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de gewijzigde regeling.

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.