Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Samen vormen zij partnerschappen, waarbinnen studenten voor een groot deel in de school worden opgeleid tot leraar.

Nederland kent een steeds completer stelsel van partnerschappen voor Samen Opleiden & Professionaliseren. Het streven is om op termijn alle studenten van lerarenopleidingen op te leiden binnen opleidingsscholen. Hiervoor zijn in een aantal regio’s nieuwe partnerschappen nodig.

Voor aspirant-opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool.

Begeleiding

DUS-I biedt hierbij jaarlijks een monitorgesprek aan. In dit gesprek ontvangt een aspirant-opleidingsschool feedback op haar ontwikkeling naar een volwaardige opleidingsschool en op de zichtbaarheid van basiskwaliteit. De gesprekken worden gevoerd door een lid van de 'commissie peerreview DUS-I' en een subsidieadviseur van DUS-I.

DUS-I biedt een begeleidingstraject aan met jaarlijks in mei/juni een monitorgesprek en in februari/maart van het laatste jaar van de aspirantfase een gesprek ter voorbereiding op de beoordelende peerreview. De aspirant-opleidingsschool ontvangt van DUS-I een uitnodiging voor deze gesprekken.

Aanvragen subsidie

In schooljaar 2021/2022 komt subsidie beschikbaar om 12 nieuwe aspirant-opleidingsscholen toe te laten. Onder ‘documenten’ (bovenaan deze pagina) staat informatie die gebruikt kan worden bij het voorbereiden van een aanvraag. U kunt tot 1 juli 2021 een concept ontwikkelplan insturen naar ocwsubsidies@minvws.nl. Hierop ontvangt u uiterlijk 1 september feedback die u in de definitieve aanvraag kunt verwerken.

Aanvragen subsidie voor opgeleide studenten

Een aspirant-opleidingsschool ontvangt het derde en/of vierde jaar subsidie die afhankelijk is van het aantal studenten dat het schooljaar daarvoor is opgeleid. Deze subsidie kan tot 1 oktober bij DUO worden aangevraagd. Meer informatie vindt u op de site van DUO.

Verantwoorden

De penvoerder neemt de subsidie op in Model G1 van het jaarverslag, waarin alle inkomsten en uitgaven staan. Er hoeft dus geen apart (inhoudelijk) jaarverslag voor de opleidingsschool te worden opgesteld. Er moet worden aangegeven of de activiteiten, waarvoor de subsidie is bedoeld, zijn uitgevoerd.

Meer informatie kunt u vinden in artikel 6 van de regeling. Ook weten de financiële afdeling binnen een school en de accountants hier meer over.

Regelgeving

De volledige regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen vindt u op wetten.nl.