Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Samen vormen zij partnerschappen waarbinnen studenten voor een groot deel in de school worden opgeleid tot leraar.

Nederland kent een steeds completer stelsel van partnerschappen voor Samen Opleiden & Professionaliseren. Het streven is om op termijn alle studenten van lerarenopleidingen op te leiden binnen opleidingsscholen. Hiervoor is in een aantal regio’s nieuwe partnerschappen nodig.

Voor aspirant-opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool.

Subsidie aanvragen

De regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 wordt gewijzigd. In schooljaar 2022/2023 komt er subsidie voor 13 nieuwe aspirant-opleidingsscholen.

Om uw aanvraag kansrijker te maken kunt u DUS-I vragen om feedback te geven op uw concept-ontwikkelplan. Hierbij maakt u gebruik van het format ontwikkelplan. Zorg ervoor dat alle onderdelen van het concept-ontwikkelplan zijn beschreven. DUS-I kan geen feedback geven op een onvolledig concept. Stuur uw concept-ontwikkelplan uiterlijk 1 juli 2022 naar ocwsubsidies@minvws.nl ter attentie van R. Reus. U ontvangt de feedback in de zomervakantie zodat u deze in uw definitieve ontwikkelplan kunt verwerken.

Na publicatie van de regeling kunt u tot en met 30 september 2022 uw aanvraag indienen.

Uw aanvraag licht u mondeling toe aan de commissie in de week van 10 tot en met 15 oktober 2022. Rond 1 december 2022 ontvangt u de beslissing op uw aanvraag.

Begeleiding

DUS-I biedt aspirant opleidingsscholen een begeleidingstraject aan. Dit traject bestaat uit  een jaarlijks monitorgesprek. De eerste drie gesprekken vinden plaats in mei/juni en het laatste gesprek in februari/maart. Ter voorbereiding op de eerste drie gesprekken levert de aspirant-opleidingsschool een reflectie aan op de ontwikkeling naar volwaardige opleidingsschool en basiskwaliteit.

Het begeleidingsgesprek in februari/maart van het laatste jaar van de aspirantfase is ter voorbereiding op de beoordelingsgerichte peer review. Ter voorbereiding op dit gesprek levert de aspirant-opleidingsschool een concept aan van haar kritische reflectie op de gerealiseerde basiskwaliteit. In dit gesprek ontvangt de aspirant-opleidingsschool gerichte feedback op de zichtbaarheid van basiskwaliteit en wat er eventueel nog nodig is om deze zichtbaar te maken.

De aspirant-opleidingsschool ontvangt van DUS-I jaarlijks een uitnodiging voor het begeleidingsgesprek.

Beoordelingsgerichte peer review

De beoordelingsgerichte peer review vindt plaats in de periode mei-juli van het laatste jaar van de aspirantfase. Voor deze review levert de aspirant-opleidingsschool een dossier aan waarover zij een gesprek voert met een panel van drie experts samen opleiden. Het panel beoordeelt op basis van het dossier en het gesprek of de aspirant-opleidingsschool basiskwaliteit gerealiseerd heeft zoals deze is beschreven in het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie.

Verantwoorden

U verantwoordt de subsidie met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Als u de activiteiten volledig hebt uitgevoerd en aan de verplichtingen hebt voldaan, kunt u het niet aangewende deel van de subsidie besteden aan andere activiteiten waarvoor u bekostiging wordt verstrekt.

Regelgeving

De volledige regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen vindt u op wetten.nl.

Meer informatie

Het subsidieproces

Alle stappen in een overzicht