Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Voor aspirant-opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool.

Aanvragen subsidie

Binnenkort wordt de regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 gewijzigd. Na publicatie van deze wijziging kunt u subsidie aanvragen om te starten als aspirant-opleidingsschool in het schooljaar 2020/2021.

Uitgangspunt is dat de subsidie tot 1 september 2020 (dus uiterlijk op 31 augustus) kan worden aangevraagd. Door de maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus kan een andere datum voor het indienen van de aanvraag in de regeling worden opgenomen. Als dit het geval is, wordt u hierover zo snel mogelijk op deze pagina geïnformeerd.

Om u voor te bereiden op deze aanvraag, zijn een concept van het beoordelingskader en een format voor het ontwikkelplan beschikbaar. Deze worden definitief vastgesteld na de publicatie van de regeling.

Om uw aanvraag kansrijker te maken, kunt u DUS-I om feedback vragen op uw concept ontwikkelplan. Dit kunt u uiterlijk op 15 mei 2020 sturen aan ocwsubsidies@minvws.nl tav R. Reus. Voorwaarde is dat alle onderdelen in het concept ontwikkelplan beschreven zijn. Op een onvolledig concept kan DUS-I geen feedback geven.

Afhankelijk van de vakantieregio ontvangt u de feedback eerder of later in juni. U heeft dan tenminste vier weken de tijd om de feedback in de definitieve aanvraag te verwerken

Aanvragen subsidie voor opgeleide studenten

Een aspirant-opleidingsschool ontvangt het derde en/of vierde jaar subsidie voor het aantal studenten dat het schooljaar daarvoor is opgeleid. Deze subsidie kunt u tot 1 oktober bij DUO aanvragen. Meer informatie vindt u op de site van DUO.

Ondersteuning

Tijdens de subsidieperiode kunnen aspirant-opleidingsscholen via DUS-I twee keer een feedbackgesprek krijgen. Het eerste gesprek, halverwege de subsidieperiode, staat in het teken van de ontwikkeling tot opleidingsschool. Het gesprek heeft het karakter van een zogeheten ‘peerreview’ en is gericht op de vragen en ontwikkeling van uw aspirant-opleidingsschool. De NVAO-beoordeling maakt geen onderdeel uit van het gesprek.

In het tweede gesprek kunt u feedback krijgen op het concept van het informatiedossier dat u bij de NVAO gaat inleveren. Dit gesprek vindt plaats in het najaar voorafgaand aan de NVAO-beoordeling. Beide gesprekken vinden plaats met een commissielid en een adviseur van DUS-I.

De aspirant-opleidingsscholen ontvangen voor beide gesprekken een uitnodiging. U bent niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ocwsubsidies@minvws.nl.  

Verantwoorden

De penvoerder neemt de subsidie op in Model G1 van het jaarverslag, waarin alle inkomsten en uitgaven staan. Er hoeft dus geen apart (inhoudelijk) jaarverslag voor de opleidingsschool te worden opgesteld. Er moet worden aangegeven of de activiteiten, waarvoor de subsidie is bedoeld, zijn uitgevoerd.

Meer informatie kunt u vinden in artikel 16 van de regeling. Ook weten de financiële afdeling binnen een school en de accountants hier meer over.

Regelgeving

De volledige regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen vindt u op wetten.overheid.nl.