Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Samen vormen zij partnerschappen, waarbinnen studenten voor een groot deel in de school worden opgeleid tot leraar.

Nederland kent een steeds completer stelsel van partnerschappen voor Samen Opleiden & Professionaliseren. Het streven is om op termijn alle studenten van lerarenopleidingen op te leiden binnen opleidingsscholen. Hiervoor zijn in een aantal regio’s nieuwe partnerschappen nodig.

Voor aspirant-opleidingsscholen is subsidie beschikbaar om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool.

Begeleiding

DUS-I biedt hierbij jaarlijks een monitorgesprek aan. In dit gesprek ontvangt een aspirant-opleidingsschool feedback op haar ontwikkeling naar een volwaardige opleidingsschool en op de zichtbaarheid van basiskwaliteit. De gesprekken worden gevoerd door een lid van de 'commissie peerreview DUS-I' en een subsidieadviseur van DUS-I.

DUS-I biedt een begeleidingstraject aan met jaarlijks in mei/juni een monitorgesprek en in februari/maart van het laatste jaar van de aspirantfase een gesprek ter voorbereiding op de beoordelende peerreview. De aspirant-opleidingsschool ontvangt van DUS-I een uitnodiging voor deze gesprekken.

Aanvragen subsidie

De regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 is gewijzigd. In schooljaar 2021/2022 komt subsidie beschikbaar om 12 nieuwe aspirant-opleidingsscholen toe te laten. U kunt tot 1 oktober 2021 (dus uiterlijk op 30 september) subsidie aanvragen.

De gespreksdagen waarop u uw aanvraag mondeling kunt toelichten aan de commissie zijn dit jaar gepland in de week van 11 tot en met 15 oktober. Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag volledig heeft ingestuurd, ontvangt u hiervoor een uitnodiging met specifieke datum en tijdstip. Rond 1 december 2021 ontvangt u de beslissing op uw aanvraag.

Let er bij het opstellen van uw aanvraag op dat:

  • het ontwikkelplan uit maximaal 20 pagina’s bestaat, exclusief het activiteitenoverzicht;
  • in het ontwikkelplan alle informatie wordt opgenomen die nodig is om de aanvraag te beoordelen;
  • ter toelichting op het ontwikkelplan maximaal 30 pagina’s als bijlagen mogen worden bijgevoegd.  Bijvoorbeeld om concrete voorbeelden te geven;
  • in het ontwikkelplan naar een specifieke pagina in een specifieke bijlage wordt verwezen.

Aanvragen die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Deze worden retour gestuurd.

Verantwoorden

De penvoerder neemt de subsidie op in Model G1 van het jaarverslag, waarin alle inkomsten en uitgaven staan. Er hoeft dus geen apart (inhoudelijk) jaarverslag voor de opleidingsschool te worden opgesteld. Er moet worden aangegeven of de activiteiten, waarvoor de subsidie is bedoeld, zijn uitgevoerd.

Meer informatie kunt u vinden in artikel 6 van de regeling. Ook weten de financiële afdeling binnen een school en de accountants hier meer over.

Regelgeving

De volledige regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen vindt u op wetten.nl.