Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19

Tijdens de coronacrisis besloot het kabinet dat er van 13 november 2021 tot en met 25 januari 2022 geen toeschouwers aanwezig mochten zijn bij topsportwedstrijden en topsportevenementen. Van 26 januari tot en met 17 februari 2022 werd deze maatregel versoepeld. Toen was de aanwezigheid van een derde van de maximale bezetting toegestaan en voor binnenruimtes gold een maximum van 1.250 personen.

Deze maatregel zorgde ervoor dat de organisatoren van topsportwedstrijden en topsportevenementen in deze periode geen of veel minder toegangskaarten konden verkopen of het aankoopbedrag van al verkochte kaarten moesten terugbetalen. De subsidieregeling Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19 (STIK) is bedoeld ter compensatie van zowel de toeschouwers die geen gebruik konden maken van hun toegangskaarten, als voor de inkomstenderving uit kaartverkoop van de organisatoren.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

Alleen organisatoren van topsportwedstrijden en topsportevenementen die bij het ministerie van VWS bekend zijn en die van 13 november 2021 tot en met 17 februari 2022 hebben plaatsgevonden kunnen deze subsidie aanvragen.

Vroeg u subsidie aan voor verkochte toegangskaarten? Dan moest de organisator zorgen voor de evenredige restitutie aan de betreffende toeschouwers. De vorm van restitutie die de organisator kiest moest in ieder geval aantoonbaar dezelfde waarde hebben als de aankoopprijs van de toegangskaart.

Ook voor competitiewedstrijden van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie van het betaald voetbal konden organisatoren subsidie aanvragen, maar alleen voor de periode van 13 november 2021 tot en met 3 december 2021.

In het overzicht staan alle organisatoren, wedstrijden en evenementen die in aanmerking komen voor deze regeling.

Vaststelling subsidie

Om uw subsidie vast te kunnen stellen moet u deze verantwoorden. Heeft u een subsidiebedrag lager dan €125.000 ontvangen? Dan heeft u tot uiterlijk 1 april 2024 de tijd om uw verantwoording in te dienen. Heeft u een subsidiebedrag van €125.000 of hoger ontvangen? Dan heeft u tot uiterlijk 1 juni 2024 de tijd om uw verantwoording in te dienen. De verantwoording  gaat via het Subsidieplatform. Hieronder leest u welke documenten u nodig heeft.

Samenvatting van documenten die u naar ons moet sturen om uw subsidie te verantwoorden
Aanvragen lager dan €25.000 Aanvragen vanaf €25.000 tot €125.000 Aanvragen vanaf €125.000
  • Ambtshalve vaststelling met de-minimisverklaring via het Subsidieplatform (u hoeft geen verantwoordingsstukken in te dienen)
Of u heeft geen de-minimisverklaring ingediend:

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling, de eerste wijzigingsregeling en de tweede wijzigingsregeling. Bekijk ook de samengevoegde tekst van de regeling waarin de wijzigingen zijn verwerkt.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.