Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun medewerkers op te leiden. Instellingen die alleen geneeskundige, geestelijke gezondheidszorg leveren zijn uitgesloten van deze subsidie.

Mede als gevolg van vergrijzing en het toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat de kennis en vaardigheden van medewerkers actueel zijn. Dit vraagt om een continue investering in permanent ontwikkelen. De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg ondersteunt zorginstellingen hierbij.

Coronacrisis

Bij de instellingen gaat op dit moment alle capaciteit en aandacht naar het coronavirus. Daarom bestaat de mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor het indienen van de verantwoording over 2019. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar KPZ@minvws.nl en hierbij de reden van uitstel te vermelden. Uitstel wordt verleend tot uiterlijk 1 januari 2021. Daarnaast is de verplichting voor een rapport van feitelijke bevindingen komen te vervallen.

Ook is de termijn voor het aanvragen van subsidie aangepast. U kon subsidie aanvragen vanaf 28 oktober 2020.

Regeling 2020 - 2022

De huidige subsidieregeling heeft een looptijd van 3 jaar (2020-2022).

Subsidiejaar 2019 Subsidiejaar 2020 Subsidiejaar 2021 Subsidiejaar 2022
Subsidieregeling Regeling 2019

Regeling 2020-2022

Wijzigingen regeling

Toelichting bij aanvraag

Regeling 2020-2022 Regeling 2020-2022
Aanvraagperiode Tot en met 31-12-2018 Tot 19-12-2019 om 12:00 uur. De in­stem­mings­ver­kla­ring moest 13-02-2020 zijn ingediend. 28-10-2020 - 18-12-2020 19-09-2021 - 01-11-2021
Opleidingsperiode 01-01-2019 - 31-12-2019 01-01-2020 - 31-12-2020 01-01-2021 - 31-12-2021 01-01-2022 - 31-12-2022
Standaard uurtarief Niet van toepassing UMC’s: € 47,66
Overige
instellingen:
€ 42,24
UMC’s: € 47,66
Overige instellingen:
€ 42,24
UMC’s: € 47,66
Overige instellingen: € 42,24
Subsidieplafond

UMC’s: € 39,42 mln.
Overige instellingen € 161,1 mln.

UMC’s: € 39,42 mln.
Overige instellingen € 161,1 mln.
UMC’s: € 40,45 mln.
Overige instellingen € 165,311 mln.
In de loop van 2021 bekend
Verantwoording 03-02-2020 – 01-10-2020
Lees meer

01-01-2021 – 03-06-2021
Lees meer

01-01-2022 – 03-06-2022 01-01-2023 – 03-06-2023
Bijzonderheden In­stem­mings­ver­kla­ring aanleveren bij aanvraag subsidie In­stem­mings­ver­kla­ring aanleveren bij aanvraag subsidie

Hoogte van de subsidie

Elk jaar wordt het subsidieplafond vastgesteld. Voor UMC’s bedraagt het plafond in 2021 € 40,45 miljoen en voor overige instellingen € 165,311 miljoen.

Als er meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is, wordt het bedrag evenredig verdeeld. Het uitgangspunt is het aandeel van de Zvw-omzet op basis van de jaarrekening van 2019. Daarom moest u uw jaarrekening meesturen bij uw aanvraag.

Verplichtingen

  • De ontvanger van een subsidie doet binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling.
  • Er wordt meteen schriftelijk melding gedaan als het aannemelijk is dat meer dan 15% van het verleende subsidiebedrag niet kan worden besteed. Maar ook als er zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
  • U verleent medewerking aan onderzoek met betrekking tot deze regeling.

Subsidie aanvragen

U kon tot en met 17 december 2020 een aanvraag indienen voor opleidingen in 2021. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Meer informatie

Alle informatie in staat in de subsidieregeling. Daarnaast is er een nieuw accountantsprotocol geplaatst.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt ook de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) raadplegen.

Bent u aangesloten bij één van de volgende brancheorganisaties?

  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Dan kunt u bij hen terecht voor inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten en het opstellen van het strategisch opleidingsplan.