Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun medewerkers op te leiden. Instellingen die alleen geneeskundige, geestelijke gezondheidszorg leveren zijn uitgesloten van deze subsidie.

Mede als gevolg van vergrijzing en het toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat de kennis en vaardigheden van medewerkers actueel zijn. Dit vraagt om een continue investering in permanent ontwikkelen. De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg ondersteunt zorginstellingen hierbij.

In de brief die is verstuurd klopte de beschikbare subsidie niet. Het subsidieplafond is € 167.969.208 voor overige instellingen en € 41.100.438 voor UMC's.

Regeling 2020 - 2022

De huidige subsidieregeling heeft een looptijd van 3 jaar (2020-2022).

Subsidiejaar 2020 Subsidiejaar 2021 Subsidiejaar 2022
Subsidieregeling

Regeling 2020-2022

Wijzigingen regeling

Toelichting bij aanvraag

Regeling 2020-2022 Regeling 2020-2022
Aanvraagperiode Al afgelopen Al afgelopen 12-11-2021 -
16-12-2021
Opleidingsperiode 01-01-2020 -
31-12-2020
01-01-2021 -
31-12-2021
01-01-2022 -
31-12-2022
Standaard uurtarief UMC’s: € 47,66
Overige
instellingen:
€ 42,24
UMC’s: € 47,66
Overige instellingen:
€ 42,24
UMC’s: € 47,66
Overige instellingen: € 42,24
Subsidieplafond UMC’s: € 39,4 mln.
Overige instellingen: € 161,1 mln.
UMC’s: € 40,5 mln.
Overige instellingen: € 165,3 mln.
UMC's: € 41,1 mln.
Overige instellingen: € 168,0 mln
Verantwoording

01-01-2021 –
03-06-2021
Lees meer

01-01-2022 –
03-06-2022
01-01-2023 –
03-06-2023
Bijzonderheden In­stem­mings­ver­kla­ring aanleveren bij aanvraag subsidie In­stem­mings­ver­kla­ring aanleveren bij aanvraag subsidie

Verplichtingen

  • De ontvanger van een subsidie doet binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling.
  • Er wordt meteen schriftelijk melding gedaan als het aannemelijk is dat meer dan 15% van het verleende subsidiebedrag niet kan worden besteed. Maar ook als er zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
  • U verleent medewerking aan onderzoek met betrekking tot deze regeling.

Subsidie aanvragen 2022

U kon deze subsidie aanvragen van 12 november tot en met 16 december 2021.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina over het aanvragen van deze subsidie.

Meer informatie

Alle informatie in staat in de subsidieregeling. Daarnaast is er een nieuw accountantsprotocol geplaatst. U kunt ook de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) raadplegen.

Bent u aangesloten bij één van de volgende brancheorganisaties?

  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Dan kunt u bij hen terecht voor inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten en het opstellen van het strategisch opleidingsplan.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.