Verantwoorden 2024

Op deze pagina vindt u informatie over de verantwoording van de subsidie voor 2024.

Wanneer moet u uw subsidie verantwoorden?

Vanaf medio maart 2025 kunt u uw subsidie verantwoorden in het Subsidieplatform van DUS-I.

In maart 2025 ontvangen de bij ons bekende contactpersonen hier een e-mail over. Daarin staat hoe u uw subsidie moet verantwoorden. Uw verantwoording moet uiterlijk op 3 juni 2025 door ons zijn ontvangen.

Heeft u eind maart 2025 nog geen e-mail ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Hoe moet u uw subsidie verantwoorden?

U verantwoordt uw subsidie in het Subsidieplatform van DUS-I.

De manier van verantwoorden hangt af van de hoogte van uw subsidie: